Παγκόσμια Ημέρα Νερού Προστατεύοντας το Νερό, προστατεύουμε την ίδια τη Ζωή

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Dakis-Giorgos-53Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τον Δεκέμβριο του 1992 στο Ρίο Ντε Ζανέιρο της Βραζιλίας, η 22α Μαρτίου καθιερώθηκε παγκοσμίως ως ημέρα του Νερού. Κίνητρο για τη θεσμοθέτηση αυτή αποτέλεσαν οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις που σχετίζονται με τη σημασία των υδάτινων αποθεμάτων σε οικονομικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό, αναπτυξιακό και γεωστρατηγικό επίπεδο.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η παγκόσμια αγορά ύδατος εμφανίζει την υψηλότερη δυναμική μεγέθυνσης και εκτιμάται ότι θα φτάσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια μέσα στην επόμενη επταετία. Αυτό σημαίνει ισχυρές περιβαλλοντικές πιέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδιαίτερα στις περιοχές με αρνητικό υδάτινο ισοζύγιο και διαχρονική πολιτική αστάθεια. Στην κατεύθυνση αυτή, η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας στον τομέα των υδάτων, δημιουργήθηκε με στόχο «να εξεύρει, να δοκιμάσει, να ενισχύσει, να διαδώσει και να εφαρμόσει καινοτόμες λύσεις για τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουν σχέση με το νερό», μέχρι το 2020.

Η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας καταγράφει θετικό ισοζύγιο, δεδομένου ότι στα γεωγραφικά όρια της περιέχεται το 65% των υδάτινων αποθεμάτων της Χώρας μας. Μια πραγματικότητα που μας φέρνει αντιμέτωπους με σοβαρές προκλήσεις και ευθύνες τόσο σε μεσοπρόθεσμο όσο και μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Στα πλαίσια της διαβούλευσης του Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας που παρουσιάστηκε στις 26/02/2013, αποτυπώθηκε το προσχέδιο της Διαχείρισης, σύμφωνα με την Οδηγία 200/60/ΕΚ. Επί του συγκεκριμένου προσχεδίου, η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας απέστειλε ήδη προτάσεις-παρατηρήσεις οι οποίες αφορούν κυρίως στην παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων, στην απογραφή των υφιστάμενων γεωτρήσεων και γενικότερα, στην βέλτιστη και αποτελεσματική υλοποίηση του Διαχειριστικού Σχεδίου.

Κατανοούμε και αναγνωρίζουμε τη στρατηγική σημασία των υδάτινων αποθεμάτων για την περιφέρειά μας, σχεδιάζουμε πολιτικές, προγραμματίζουμε παρεμβάσεις, συμμετέχουμε σε εθνικά και διεθνή προγράμματα και πρωτοβουλίες.

Η βιώσιμη διαχείριση του Νερού είναι πρωτίστως ευθύνη της Πολιτείας. Παράλληλα όμως, παραμένει υποχρέωση όλων μας. Προστατεύοντας το Νερό, προστατεύουμε την ίδια τη Ζωή.


Γεώργιος Κ. Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας