Ουσιαστική αναβάθμιση του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας 10,6 εκατομμύρια ευρώ για την επέκτασή του

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Ουσιαστική αναβάθμιση του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας
10,6 εκατομμύρια ευρώ για την επέκτασή του

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής υπέγραψε την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2007 – 2013 του έργου «Προσθήκη πτέρυγας κατ’ επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου και προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», συνολικού προϋπολογισμού 10,6 εκατομμυρίων ευρώ και με Φορέα Υλοποίησης τη ΔΕΠΑΝΟΜ.

Το έργο περιλαμβάνει:

  • την επέκταση των Εξωτερικών Ιατρείων και του Παιδιατρικού Εξωτερικού Ιατρείου,
  • την κατασκευή Νέας Πτέρυγας και Βρεφονηπιακού Σταθμού, όπως επίσης και τη δημιουργία Μονάδας Χημειοθεραπείας,
  • την προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού & ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, η οποία θα ολοκληρωθεί σε 33 μήνες, υλοποιείται το όραμα όλων των Δυτικομακεδόνων, ώστε το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο να καταστεί ένα πρότυπο θεραπευτήριο με άμεση αναφορά στον άνθρωπο και τη ζωή.

Ο Γιώργος Δακής σε σχετική δήλωσή του ανέφερε:
«Αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός ότι η προαγωγή της δημοσίας υγείας, πέραν της ηθικής διάστασης του αγαθού της υγείας, αντικατοπτρίζει για την κοινωνία και την Πολιτεία όφελος και όχι δαπάνη. Η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας στην Περιφέρεια δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη και δικαίωμα κάθε πολίτη. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με υψηλό αίσθημα ευθύνης έναντι της τοπικής κοινωνίας, προωθεί δράσεις οι οποίες υπηρετούν και προάγουν το κοινό συμφέρον των πολιτών της.

Οι υποδομές υγείας συνεισφέρουν στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, ενδυναμώνουν το αίσθημα συνοχής και ασφάλειας και προάγουν τη διασυνοριακή συνεργασία».

 

Ουσιαστική αναβάθμιση του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας 10,6 εκατομμύρια ευρώ για την επέκτασή του

 

Ουσιαστική αναβάθμιση του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας 10,6 εκατομμύρια ευρώ για την επέκτασή του

 

Ουσιαστική αναβάθμιση του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας 10,6 εκατομμύρια ευρώ για την επέκτασή του

 

Ουσιαστική αναβάθμιση του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας 10,6 εκατομμύρια ευρώ για την επέκτασή του