ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Μακεδονίας ενημερώνει ότι ορίστηκαν οι ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας Οδοντοτεχνίτη ως ακολούθως:

Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Η θεωρητική εξέταση θα πραγματοποιηθεί στις 04/09/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Λεωφόρος Κηφισίας 39-Μαρούσι (ΕΚΕΠΥ).

Β. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Η πρακτική εξέταση θα πραγματοποιηθεί στο Τ.Ε.Ι Αθήνας- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τμ. Οδοντικής Τεχνολογίας (Αγ.Σπυρίδωνα 24,Αιγάλεω) στις
19 και 20 Σεπτεμβρίου 2012.

Η ακριβής ημερομηνία και ώρα θα οριστεί με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της θεωρητικής εξέτασης, προκειμένου να έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των υποψηφίων για πρακτική εξέταση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις των οδοντοτεχνιτών έτους 2012, ορίζεται έως και 20/07/2012.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας.