Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Δακή καθορίζεται εκ νέου το ωράριο ημερήσιας λειτουργίας, το ωράριο πέραν του χρόνου ημερήσιας λειτουργίας (διανυκτερεύσεις) καθώς και το ωράριο ημερήσιας λειτουργίας για Κυριακές και αργίες των πρατηρίων υγρών καυσίμων (καταστημάτων διανομής πετρελαιοειδών) στην Κοζάνη, Πτολεμαΐδα και στους οδικούς άξονες Κοζάνης – Κρόκου – Καισαρειάς, Κοζάνης – Αιανής, Κοζάνης – Σιάτιστας, Κοζάνης – Σιάτιστας – Πενταλόφου, Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, Κοζάνης – Θεσσαλονίκης, Κοζάνης – Λάρισας, για την περίοδο από 1η Μαΐου 2012 έως τη 30η Σεπτεμβρίου 2012 (Θερινής περιόδου) ως εξής:

1. Το Ωράριο λειτουργίας όλων των πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, μικτών και αμιγών, συμπεριλαμβανομένων των αντλιών καυσίμων εντός των σταθμών αυτοκινήτων, είναι ελεύθερο.

2. Διανυκτερεύσεις:

Οι συνημμένοι πίνακες διανυκτερεύσεων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής καθορίζουν την εκ περιτροπής λειτουργία των πρατηρίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες, υποχρεωτικά, καθώς και τις Κυριακές και αργίες, εντός του χρονικού διαστήματος της νυχτερινής λειτουργίας, το οποίο ορίζεται ως εξής: από 10:30μ.μ. έως και 06:00π.μ. της επομένης κατά τη θερινή περίοδο (1η Μαΐου 2012 έως 30 Σεπτεμβρίου 2012) και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) ωρών.

3. Διημερεύσεις τις Κυριακές και Αργίες:

Οι συνημμένοι πίνακες διημερεύσεων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής καθορίζουν την εκ περιτροπής λειτουργία των πρατηρίων, κατά τις Κυριακές και αργίες, εντός του χρονικού διαστήματος το οποίο ορίζεται ως εξής: από 06:00π.μ. έως και 10:30μ.μ. κατά τη θερινή περίοδο (1η Μαΐου 2012 έως 30 Σεπτεμβρίου 2012).

4. Τυπικές υποχρεώσεις:

  • Οι πρατηριούχοι υποχρεούνται να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο το πρόγραμμα με τις ημέρες και ώρες των υποχρεωτικών, εκ περιτροπής, διανυκτερεύσεων, εργάσιμων Κυριακών και αργιών και της υποχρεωτικής, εκ περιτροπής, ημερήσιας λειτουργίας Κυριακών και αργιών.
  • Τα πρατήρια καυσίμων που έχουν εγκατεστημένους αυτόματους πωλητές, εκτός από την εκ περιτροπής υποχρεωτική νυχτερινή λειτουργία όπως ορίζεται με την παρούσα, θεωρείται ότι διανυκτερεύουν χωρίς να απασχολούν υπαλλήλους κατά τις νυχτερινές ώρες.
  • Όλοι οι πρατηριούχοι υποχρεούνται να δώσουν τηλέφωνα επικοινωνίας στα αντίστοιχα Τμήματα της Τροχαίας ή στην άμεσο δράση (100) για την περίπτωση που θα χρειαστεί να κληθούν.

Σε περίπτωση μη τήρησης της εκ περιτροπής υποχρεωτικής νυκτερινής λειτουργίας, και της εκ περιτροπής υποχρεωτικής λειτουργίας κατά τις Κυριακές και επίσημες αργίες, με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας επιβάλλεται στους παραβάτες πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ, (Ν. 4062/2012 άρθρο 37 παράγραφος 4, ΦΕΚ 70 Α΄ ).