Οκτώ νέα έργα προϋπολογισμού 36.364.565,14 € σε φάση υλοποίησης από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Οκτώ νέα έργα προϋπολογισμού 36.364.565,14 € σε φάση υλοποίησης από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Σε φάση υλοποίησης βρίσκονται οκτώ νέα έργα από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Τα έργα είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ και ο συνολικός τους προϋπολογισμός ανέρχεται στα 36.364.565,14 €.

Πρόκειται για τα έργα:

 

  • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βελβεντού, προϋπολογισμού 2.298.000,00€. Χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας έχει δημοπρατηθεί και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης.
  • Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης – ύδρευσης οικισμού Εράτυρας Δήμου Ασκίου, προϋπολογισμού 1.656.000,00 €. Χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας έχει δημοπρατηθεί και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης.
  • Βελτίωση οδού Μικροβάλτου – Λιβαδερού, προϋπολογισμού 2.995.000,00 €. Χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας έχει δημοπρατηθεί και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης.
  • Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Σιάτιστας, προϋπολογισμού 5.325.900,00 €. Χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης.
  • Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και Βιολογικός Σιάτιστας προϋπολογισμού 13.542.665,14 €. Χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ και βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης.
  • Βελτίωση οδού Σερβίων – Κοζάνης (Β’ φάση) προϋπολογισμού 4.390.000,00 €. Χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης.
  • Αρδευτικό Δίκτυο Σισανίου με τροφοδοσία από το φράγμα Σισανίου προϋπολογισμού 3.357.000,00 €. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» και βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης.
  • Βελτίωση υφιστάμενης οδού από την διασταύρωση Φούφα–Δροσερού προς Βαρικό μέχρι τα όρια της Περιφερειακής Ενότητας, προϋπολογισμού 2.800.000,00 €. Βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης και αναμένεται η ένταξή του στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας.

Αναφορικά με την υλοποίηση των έργων αυτών, ο Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Γιάννης Σόκουτης δήλωσε:

«Τα έργα αυτά εντάσσονται στον ευρύτερο αναπτυξιακό στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα της περιοχής».

Η δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης Γιάννη Σόκουτη στο link: