Οι εγγραφές των νηπίων στα Νηπιαγωγεία και των μαθητών στα Δημοτικά σχολεία θα πραγματοποιηθούν από την 1-6-2012 μέχρι 21-6-2012.

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

H Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης ανακοινώνει ότι οι εγγραφές των νηπίων στα Νηπιαγωγεία και των μαθητών στα Δημοτικά σχολεία θα πραγματοποιηθούν από την 1-6-2012 μέχρι 21-6-2012. Επισημαίνεται ότι για το νέο σχολικό έτος 2012-2013, στην πρώτη ηλικία(νήπια) εγγράφονται τα νήπια που έχουν γεννηθεί από 1-1-2007 ως μέχρι 31-12-2007, ενώ στη δεύτερη ηλικία(προνήπια) εγγράφονται τα νήπια που έχουν γεννηθεί από 1-1-2008 ως 31-12-2008.

Στην Α’ τάξη του Δημοτικού σχολείου εγγράφονται οι μαθητές που έχουν γεννηθεί από 1-1-2006 ως 31-12-2006.

Για την εγγραφή στο Νηπιαγωγείο απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 

 1. Πιστοποιητικό γέννησης του Δήμου, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.

 2. Επίδειξη του βιβλιαρίου ή προσκόμιση άλλου στοιχείου , στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

 3. Πιστοποιητικό Οδοντολογικής εξέτασης.

 4. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.

 5. Κάθε αποδεικτικό στοιχείο (λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, μισθωτήριο συμβόλαιο κ.α.) ή υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου.

Για την εγγραφή στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 

 1. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν από την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.

 2. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

 3. Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης.

 4. Πιστοποιητικό Οφθαλμολογικής και καρδιολογικής εξέτασης από Νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό.

 5. Κάθε αποδεικτικό στοιχείο (λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, μισθωτήριο συμβόλαιο κ.α.) , από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

 6. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου, η οποία θα εκδοθεί από τον/την Προϊστάμενο/νη του Νηπιαγωγείου.

 

 

 

 

 

 

Ο Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σης

 

 

 

 

Ιωάννης Γκαμπούρας