νέα εταιρεία εργαλείο του αγροδιατροφικού τομέα από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πρόκειται να ιδρύσει την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μια νέα εταιρεία – εργαλείο ανάπτυξης και υποστήριξης του σημαντικού για την περιοχή, αγροδιατροφικού τομέα, στο πλαίσιο της ανάδειξης και προώθησης των χαρακτηριστικών της προϊόντων, ώστε να ενισχυθεί η τοπική οικονομία και το αγροτικό εισόδημα.

Σκοπός της Εταιρείας θα είναι η υποστήριξη, προβολή, προστασία, ανάδειξη και προώθηση των προϊόντων που παράγονται στη Δυτική Μακεδονία και είναι ενταγμένα στο Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας».

Η λειτουργία της εταιρείας βασίζεται στη δημιουργία και κατοχύρωση σήματος με την επωνυμία “Δυτική Μακεδονία σε όλο τον κόσμο και πιστοποίησή των προϊόντων και των υπηρεσιών, που θα το χρησιμοποιούν.

Ορισμένες από τις ενέργειες που περιγράφουν τη λειτουργία της εταιρείας είναι:

  • Κατεύθυνση παραγωγής με βάση αυτά που περιγράφονται στο Καλάθι της Περιφέρειας (τι μπορούμε να καλλιεργήσουμε και που)
  • Αναζήτηση αγορών στο εσωτερικό και εξωτερικό για τα προϊόντα της Περιφέρειας
  • Πιστοποίησή προϊόντων       με την επωνυμία “Δυτική Μακεδονία”
  • Ανάπτυξη συνεργασιών τοπικά μεταξύ τουρισμού και εστίασης για την προώθηση των τοπικών προϊόντων
  • Μείωση της απόστασης μεταξύ παραγωγών/καταναλωτών
  • Παροχή υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων
  • Συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και προγράμματα προώθησης
  • Συμμετοχή της εταιρείας σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
  • Συνεργασία με φορείς (Πανεπιστήμια, επιμελητήρια, οργανισμούς κλπ) για την από κοινού προώθηση των κοινών στόχων και προγραμμάτων

 

Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω η ομάδα έργου αποτελούμενη από τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και υπηρεσιακούς παράγοντες προκειμένου να συνδιαλλαγεί άμεσα με τους πιθανούς εταίρους της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και να τους ενημερώσει για τις αρχές και τους στόχους της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, θα πραγματοποιήσει συνάντηση σήμερα 9 Οκτωβρίου 2012, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Διοικητήριο στις 18.00 μμ.

Η παρουσία συλλογικών φορέων του αγροτικού τομέα, μεταποίησης, εμπορίου, τουρισμού καθώς και μεμονωμένων επιχειρήσεων κρίνεται απαραίτητη.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας

Πασχάλης Χαρούμενος