Με επείγον έγγραφό του το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενημερώνει τους δικαιούχους κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων για την δημιουργία εθνικού μητρώου και αλλαγής του τρόπου πληρωμής επιδομάτων.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Με επείγον έγγραφό του το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενημερώνει τους δικαιούχους κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων για την δημιουργία εθνικού μητρώου και αλλαγής του τρόπου πληρωμής επιδομάτων.

Η σχετική εγκύκλιος με ΑΔΑ Β4ΩΟΘ έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Δημιουργία Εθνικού Μητρώου δικαιούχων κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων – Αλλαγή τρόπου πληρωμής επιδομάτων.

Σας διαβιβάζουμε την Π2α/Γ.Π.οικ. 35099/2.4.2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με ΑΔΑ Β4Ω0Θ-ΡΑ8 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1049/Β’/2012 και παρακαλούμε για την άμεση και ορθή εφαρμογή της.

Προκειμένου για τη διευκόλυνσή σας θα θέλαμε να σας παρέχουμε ορισμένες διευκρινίσεις για τα ακόλουθα θέματα :

Παράγραφος 4 : Θα αποσταλούν στην υπηρεσία μας τα στοιχεία των υπαλλήλων της υπηρεσίας σας που θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στη βάση δεδομένων.

Παράγραφος 5 : Παρακαλείσθε να ενημερώσετε με ευθύνη σας και με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο -και εφόσον αποκτήσετε πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο – όσους δικαιούχους για διάφορους λόγους δεν

απεγράφησαν, να προσέλθουν στην υπηρεσία σας να απογραφούν. Η έναρξη της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών ξεκινά από την ημέρα που θα αποκτήσετε πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο, γεγονός για το οποίο θα ενημερωθείτε εγκαίρως.

Παράγραφος 7: Δεδομένου ότι από 1.05.2012 δεν θα καταβάλλονται επιδόματα σε δικαιούχους που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο και εφόσον οι πληρωμές των επιδομάτων θα γίνονται μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων, παρακαλείσθε να μην αποστείλετε στα ΕΛΤΑ καταστάσεις πληρωμής για το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου.

Σημειώνουμε ότι οι δικαιούχοι επιδόματος Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου θα πληρωθούν κανονικά, με τις διαδικασίες που γνωρίζετε.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη Σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με την εταιρεία «ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ» και τις τεχνικές λεπτομέρειες της διαδικασίας του νέου τρόπου πληρωμής, παρακαλούμε να απευθύνεστε στο αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών ή στη Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ του εποπτεύοντος Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

 

 

 


Ο Υφυπουργός Υγείας &

Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Μάρκος Μπόλαρης

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος:

Εγκύκλιος με ΑΔΑ Β4ΩΟΘ 150.15 Kb