Με δύο νέα μηχανήματα εξοπλίζεται το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας Μποδοσάκειο. Τις σχετικές αποφάσεις υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Δύο νέα έργα που αφορούν τον τομέα της υγείας υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής. Πρόκειται για την προμήθεια ενός ψηφιακού μαστογράφου τύπου Β, ο οποίος θα εγκατασταθεί στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας και ενός αξονικού τομογράφου δεκαέξι τομών.

Ο προϋπολογισμός για τον ψηφιακό μαστογράφο ανέρχεται στο ποσό των 250.000,00 Ε και του αξονικού τομογράφου στις 280.000,00 Ε. Ο νέος ιατρικός εξοπλισμός χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013.

Σε δηλώσεις ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής τόνισε για μια φορά ακόμη το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του, για τον άρτιο εξοπλισμό των νοσοκομείων της Περιφέρειας.

Η ανάγκη προμήθειας και εγκατάστασης του τομογράφου προκύπτει από την επιβεβλημένη αντικατάσταση του λειτουργούντος αξονικού τομογράφου, στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας Μποδοσάκειο. Η αντικατάστασή του είναι επιβεβλημένη λόγω ολοκλήρωσης του κύκλου ζωής του και τερματισμού της υποστήριξης του από τον κατασκευαστή με ανταλλακτικά. Η πρόβλεψη τερματισμού της υποστήριξης είναι έως τον Μάρτιο του 2013.Η ύπαρξη του αξονικού τομογράφου είναι απαραίτητη τόσο για την υποστήριξη των λειτουργούντων στο νοσοκομείο Πτολεμαΐδας  μονάδων και κλινικών, όσο και για την κάλυψη μεγάλου τμήματος της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και όμορων Περιφερειακών Ενοτήτων. Ο χώρος και οι απαραίτητες υποδομές για την εγκατάσταση του αξονικού τομογράφου υπάρχουν ήδη.