Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης «Ειδικό Εργαστήρι Κοζάνης»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1241/6-6-2013 Προκήρυξη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. γίνεται γνωστό ότι πρόκειται να υλοποιηθεί η Πράξη «Ενέργειες Στήριξης Ηλικιωμένων και λοιπών Ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων».

Στο πλαίσιο αυτό υποβάλλεται πρόταση από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης «ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΟΖΑΝΗΣ», της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης», στην Κοζάνη, οδός Αιανής 2.

Η συγκεκριμένη Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013» με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου και στοχεύει :

  • Στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των έμμεσα ωφελουμένων ατόμων στην εργασία μέσω της υποστήριξής τους, με την παροχή φροντίδας σε άτομα με νοητική υστέρηση, μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (άμεσα ωφελούμενα άτομα). Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των έμμεσα ωφελούμενων ατόμων ως προς την ενσωμάτωσή τους στο ενεργό εργασιακά ανθρώπινο δυναμικό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών.

  • Στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.

  • Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με νοητική υστέρηση, που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών (άμεσα ωφελούμενα άτομα).

Η παροχή υπηρεσιών στήριξης σε άτομα με νοητική υστέρηση και σε λοιπά άτομα που χρήζουν βοήθειας θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που εξειδικεύονται στη σχετική Προκήρυξη (αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eetaa.gr). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων, προκειμένου να ενισχυθεί η απασχολησιμότητά τους.

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΟΖΑΝΗΣ», της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης», ως φορέας υλοποίησης της πράξης, θα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ημερήσιας φιλοξενίας σε άτομα (ενήλικες) με νοητική υστέρηση.

Οι υπηρεσίες αυτές θα αφορούν στη διημέρευση και ημερήσια φροντίδα των ατόμων με νοητική υστέρηση, στην κοινωνική και κινητική τους ανάπτυξη, στην ψυχολογική υποστήριξή τους, στην ιατρο-φαρμακευτική τους παρακολούθηση, στη δημιουργική απασχόληση, ψυχαγωγία και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, καθώς και στη σίτισή τους (δεκατιανό) και μεταφορά από και προς το Κέντρο, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08.00π.μ. έως τις 16.00μ.μ., καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

Διευκρινίζεται ότι:

Άμεσα ωφελούμενοι είναι τα άτομα με νοητική υστέρηση, οι οποίοι θα λαμβάνουν τις υπηρεσίες. Έμμεσα ωφελούμενοι είναι τα άτομα, τα οποία έχουν επιφορτιστεί με τη φροντίδα των ατόμων με νοητική υστέρηση και τα οποία αναμένεται να ανακουφιστούν από το βάρος της φροντίδας αυτής, με την παραμονή των άμεσα ωφελούμενων στο Κέντρο και να διευκολυνθεί έτσι και η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης «ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΟΖΑΝΗΣ», της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»,

ΚΑΛΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

να υποβάλλει μέχρι τις 16-09-2013, ως έμμεσα ωφελούμενος, το ειδικό έντυπο αίτησης (στην οποία αναφέρονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά) που θα προμηθευτεί από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης «ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΟΖΑΝΗΣ» (Αιανής 2 – Κοζάνη, τηλ: 2461033969) προκειμένου να εντάξει στο πρόγραμμα των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ, συγγενικό άτομο (ενήλικο) με νοητική υστέρηση (άμεσα ωφελούμενο) του οποίου έχει τη φροντίδα, για την αξιολόγηση και επιλογή των ωφελουμένων με το σύστημα μοριοδότησης που έχει προσδιορίσει η ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος.