Κενές θέσεις φαρμακείων στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Κενές θέσεις φαρμακείων στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (ΩΗΨΛ7ΛΨ-Χ25)

ΠΡΟΣΟΧΗ  

Η κενή θέση για άδεια ίδρυσης φαρμακείου στην πόλη της Φλώρινας, η οποία περιλαμβάνεται στο πίνακα κενών θέσεων που έχει αναρτηθεί από 31/12/2014 (ΑΔΑ : ΩΗΨΛ7ΛΨ-Χ25) ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ σύμφωνα με το υπ’αρ.Γ5 (β)/ΓΠ.73796/ 23-12-2014 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας.

Η θέση αφορούσε άδεια ίδρυσης φαρμακείου πλησίον δημόσιου νοσοκομείου, σύμφωνα με  την υποπαράγραφο ΣΤ1 περ.4 του Ν.4254/14 (ΦΕΚ 85Α’).

Η συγκεκριμένη διάταξη προκάλεσε πλήθος ερωτημάτων προς την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας και το θέμα παραπέμφθηκε προς διευκρίνιση στην Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.

Εν αναμονή της γνωμοδότησης οι τυχόν κενές θέσεις για άδειες ίδρυσης φαρμακείου δεν πρέπει να αναρτώνται.   

 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

 

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΕ/Γ΄