Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διορίστηκαν το σχολικό έτος 2010-11 να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης.

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12585/Δ2/3-2-2012 εγκύκλιο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.) οι οποίοι διορίστηκαν το σχολικό έτος 2010-11 να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για μεταθέσεις ως ακολούθως:

α) Από περιοχή σε περιοχή

β) Μουσικά Σχολεία

γ) Καλλιτεχνικά Σχολεία

δ) Σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών για μετάθεση από Περιοχή σε Περιοχή, σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης υποβάλλονται μαζί με τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά μέχρι 13 Φεβρουαρίου 2012, στις Δ/νσεις Δ.Ε. στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά.

Οι ενστάσεις των ενδιαφερόμενων υποβάλλονται από 14-2-2012 έως και 17-2-2012.

 

 

Από τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Κοζάνης