Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε.Καστοριάς διενεργεί Επαναληπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με σύντμηση προθεσμιών και με αριθμό Διακήρυξης 15/2014 προμήθεια και μεταφορά 800 τόνων αλατιού για τις ανάγκες Αποχιονισμού της Π.Ε.Καστοριάς

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση