Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (είδη ένδυσης και υπόδησης) σε υπαλλήλους του πρώην τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

 Διαβάστε εδώ τη διακήρυξη