Περίληψη προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ “ΝΙΚΗ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ” – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Διαβάστε εδώ την περίληψη της διακήρυξης