Εξοπλίζονται Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί της Εορδαίας με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Δακή

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Dakis-Giorgos-53Την προέγκριση δημοπράτησης του έργου «Προμήθεια Εξοπλισμού Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Εορδαίας» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής, προϋπολογισμού 169.571,98 €. Το έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους, αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Δήμου Εορδαίας.

Επίσης ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής υπέγραψε και την προέγκριση του σχεδίου σύμβασης που αφορά στο έργο «Ανάπλαση Οδών Βορείου Ηπείρου, Επιβατών και Τμήματος της Ιωάννου Χρηστίδη» στην πόλη της Πτολεμαΐδας. Στα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου περιλαμβάνεται η αποξήλωση των πεζοδρομίων και η τοποθέτηση τσιμεντένιων πλακών τύπου καλντερίμι αντιολισθητικές, σε συνδυασμό με σκαρπετσαριστά μάρμαρα και πλάκες όδευσης τυφλών από το όριο του ήδη υπάρχοντος κρασπέδου μέχρι τη ρυμοτομική γραμμή. Οι θέσεις των διαβάσεων όπου υπάρχουν οι ράμπες ΑΜΕΑ διαμορφώνονται με χαλαζιακούς κυβόλιθους. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.232.832,07 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς πόρους.
Πρόκειται για δύο σημαντικότατες παρεμβάσεις τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής που θα αλλάξουν της εικόνα της πόλης, θα εξασφαλίσουν την καλύτερη προσβασιμότητα των πεζών και θα δημιουργήσουν πιο ανθρώπινες αίθουσες για τους μαθητές προσχολικής ηλικίας. Κάθε Ευρώ το εκμεταλλευόμαστε με τον καλύτερο τρόπο προς όφελος των τοπικών κοινωνιών σημείωσε.
Εντωμεταξύ ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής υπέγραψε την προέγκριση Δημοπράτησης του έργου «Υπηρεσίες Σχεδιασμού Δράσεων και Προγραμμάτων για την ολοκλήρωση του ΠΕΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας», προϋπολογισμού 300.000,00 €. Οι υπηρεσίες που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο ανάδοχος του έργου αφορά στον προγραμματισμό των ενεργειών εκείνων για την προσαρμογή του ΠΕΣΔΑ στις απαιτήσεις της οδηγίας πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων 2008/98/ΕΚ. Φορέας υλοποίησης είναι η Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ).