ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Ανακοινώνεται ότι πρόκειται να διεξαχθούν εξετάσεις Ελληνομάθειας το Μάρτιο (αιτήσεις έως 31 Ιανουαρίου ) και το Σεπτέμβριο (αιτήσεις έως 31 Ιουλίου) για πτυχιούχους τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εξωτερικού που δεν κατέχουν απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συνοδευόμενες από α) σύντομο βιογραφικό σημείωμα β) αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας και γ) παράβολο 50€ από δημόσιο ταμείο. Οι αιτήσεις αποστέλλονται είτε μέσω των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Ε κπ/σης, είτε απευθείας στην αρμόδια Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Β/θμιας Εκπ/σης, τμήμα Α του ΥΠΑΙΘ (Α Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι). Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2103442395 και 2103443417.

Η αίτηση επισυνάπτεταιαίτηση επισυνάπτεται

 

Από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης