¨Έργα ζωής¨ για τον άνθρωπο και το περιβάλλον

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Dakis-Giorgos-53Την ένταξη πέντε νέων έργων ζωτικής σημασίας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής. Πρόκειται για σύγχρονα δίκτυα ύδρευσης που θα καλύψουν τις ανάγκες των κατοίκων τοπικών διαμερισμάτων της Εορδαίας με ποιοτικό νερό και παράλληλα θα στηρίξουν περιβαλλοντικά την περιοχή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των παρεμβάσεων ανέρχεται στο ποσό των 2.819327,73 € συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους.

Τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί η απόφαση ένταξης είναι:

1. «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τοπικό Διαμέρισμα Ασβεστόπετρας πρώην Δήμου Πτολεμαΐδας», με προϋπολογισμό 693.277,31 €. Το συνολικό μήκος δικτύου ύδρευσης που θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο του έργου είναι 14,25 χλμ.
2. «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τοπικό Διαμέρισμα Γαλάτειας πρώην Δήμου Πτολεμαΐδας»,
με προϋπολογισμό 588.235,29 €. Το συνολικό μήκος δικτύου ύδρευσης που θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο του έργου είναι 10,48 χλμ.
3. «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τοπικό Διαμέρισμα Πενταβρύσου πρώην Δήμου Πτολεμαΐδας»,
με προϋπολογισμό 315.126,05 €. Το συνολικό μήκος δικτύου ύδρευσης που θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο του έργου είναι 5,67 χλμ.
4.
«Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τοπικό Διαμέρισμα Ολυμπιάδας πρώην Δήμου Πτολεμαΐδας», με προϋπολογισμό 743.697,48 €. Αφορά στην αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης αποτελούμενο από αμιαντοσωλήνες, με σωλήνες πολυαιθυλενίου. Το συνολικό μήκος δικτύου ύδρευσης που θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο του έργου είναι 10,96 χλμ.
5. «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τοπικού Διαμερίσματος Προαστίου πρώην Δήμου Πτολεμαΐδας», με προϋπολογισμό 478.991,60€. Αφορά στην αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης αποτελούμενο από αμιαντοσωλήνες, με σωλήνες πολυαιθυλενίου, την κατασκευή περίφραξης στην υφιστάμενη δεξαμενή καθώς και την κατασκευή 7 πυροσβεστικών κρουνών, 270 αναμονών σύνδεσης για τους καταναλωτές, και 23 φρεατίων διακλάδωσης, απομόνωσης, ελέγχου και εκκένωσης. Το συνολικό μήκος δικτύου ύδρευσης που θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο του έργου είναι 8,41 χλμ. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από το αναβαθμισμένο δίκτυο θα υδροδοτηθούν 3.600 κάτοικοι περίπου.