Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης κ.Γιάννη Σόκουτη προς τον Βουλευτή Κοζάνης Γιώργο Κασαπίδη

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Γιάννης Σόκουτης απέστειλε την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2011 στον Βουλευτή Κοζάνης Γιώργο Κασαπίδη την ακόλουθη επιστολή:

«Αξιότιμε κύριε Βουλευτά,

Απαντώντας στην από 15-6-2011 επιστολή σας θα ήθελα να σας ενημερώσω τα έξης:

 1. Τα Δημόσια Έργα διέπονται από συγκεκριμένη Νομοθεσία, την οποία τηρούν απαρέγκλιτα οι υπηρεσίες καθ’ όλη τη διαδικασία υλοποίησής τους.

 2. Η παραλαβή ενός έργου (προσωρινή και οριστική) γίνεται από επιτροπές υπηρεσιακών παραγόντων, που έχουν την τεχνική γνώση και το επιστημονικό κύρος.

 3. Ο ανάδοχος του έργου φέρει την ευθύνη αποκατάστασης τυχών βλαβών, που θα παρουσιαστούν στο έργο μέχρι την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής μετά την πάροδο 16 μηνών από το πέρας των εργασιών.

 4. Κακοτεχνίες στα δημόσια έργα είναι η χρήση μη κατάλληλων υλικών σε συγκεκριμένες τμηματικές εργασίες στο έργο, όταν δηλαδή δεν χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα υλικά σε συγκεκριμένες ομάδες εργασιών. Επ’ αυτού σας γνωρίζω, ότι σ’ όλες τις περιπτώσεις που αναφέρεστε, η υπηρεσία, όπως προβλέπεται από την Νομοθεσία, έχει πάρει δείγματα των χρησιμοποιηθέντων υλικών, τα οποία έχουν εξετασθεί και δοκιμαστεί από διαπιστευμένα εργαστήρια και τα αποτελέσματα είναι στη διάθεση του καθενός.

 5. Ειδικά στα έργα οδοποιίας οι προδιαγραφές ενός δρόμου (και άρα ο προϋπολογισμός του έργου) είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων και κυρίως του χαρακτηρισμού του δρόμου (διεθνής, εθνικός, επαρχιακός, κοινοτικός, δασικός, αγροτικός κτλ), του κυκλοφοριακού φόρτου και βεβαίως του λόγου κόστους/ωφέλους.

 6. Αναφορικά με το δρόμο Αυγερινός – Βυθός – Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Βυθού, σας γνωρίζουμε, ότι κατασκευάστηκε με το ελάχιστο δυνατό κόστος ανά χιλιόμετρο για ορεινές περιοχές με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ και με συγκεκριμένες προδιαγραφές, όσον αναφορά την ταχύτητα, τις ακτίνες καμπυλότητας, τα βάρη και τη συχνότητα των κινητών φορτίων. Λόγω των πολλών και έντονων βροχοπτώσεων κατά την προηγηθείσα περίοδο δημιουργήθηκαν μικρά, τοπικά κατολισθητικά φαινόμενα (όπως και σε άλλα σημεία του Νομού), τα οποία έφραξαν την τάφρο συλλογής νερών με αποτέλεσμα να διακοπεί η ομαλή ροή των νερών, να υπερκεράσουν το κατάστρωμα και να δημιουργηθεί τοπική διάβρωση του οδοστρώματος. Η υπηρεσία επιλείφτηκε άμεσα του θέματος, ζήτησε από τον επιβλέποντα μηχανικό τη σύνταξη σχετικής τεχνικής έκθεσης και υποχρέωσε τον ανάδοχο στην αποκατάσταση των βλαβών χωρίς επιβάρυνση του Δημοσίου και πριν προχωρήσει στην οριστική παραλαβή του έργου, η οποία ακόμη δεν έχει λάβει χώρα. Να σημειώσουμε, ότι μια σειρά άλλων έργων οδοποιίας κατασκευάστηκαν στην ορεινή περιοχή του Βοίου χωρίς να παρουσιαστεί το παραμικρό πρόβλημα.

 7. Ο δρόμος Πλατανόρευμα – Μοσχοχώρι, του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού είναι ορεινή οδοποιία με ό,τι αυτό συνεπάγεται και η όδευση διέρχεται από «γνευσίους και γευσιοσχιστολίθους, οι οποίοι σύμφωνα με το ΙΓΜΕ είναι καταθέσεις έντονα εξαλλοιωμένοι και διαβρωμένοι». Αυτό σημαίνει ότι στις θέσεις αυτές είναι δύσκολη η σταθεροποίηση των πρανών αλλά και του καταστρώματος.

Άρα είναι θέμα κόστους – ωφέλους η σταθεροποίηση των πρανών (Γεωλογικές – υδραυλικές – γεωτεχνικές μελέτες). Η υπηρεσία μας παρόλα αυτά έχει συστήσει επιτροπή για την εξέταση τυχόν ευθύνης του αναδόχου του έργου.

Η Επιτροπή έχει ήδη μεταβεί επί τόπου του έργου και ενημέρωσε την Υπηρεσία, ότι η βλάβη είναι τοπικού χαρακτήρα και οφείλεται σε εκδήλωση κατολισθητικού φαινομένου λόγω των βροχοπτώσεων και της σύστασης του εδάφους. Για την αποκατάστασή του θα αναμένουμε την οριστικοποίηση της εκδήλωσης του φαινομένου, την καταγραφή του και τις πιθανές λύσεις αποκατάστασης, οι οποίες θα προκύψουν.

 1. Όσον αφορά στο τμήμα της Ε.Ο. Κοζάνης – Σερβίων από διασταύρωση Βελβεντού προς Σέρβια, γνωρίζετε πολύ καλά, ότι μετά τα γνωστά προβλήματα της ΠΑΘΕ στο ύψος των Τεμπών, διοχετεύτηκε η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στον άξονα Λάρισα – Κοζάνη με αποτέλεσμα την υπέρμετρη και μη υπολογισμένη επιβάρυνση της κυκλοφορίας ακόμη και υπερβαρέων οχημάτων, τα οποία δημιούργησαν φθορές (όχι κακοτεχνίες) στο οδόστρωμα. Για την αποκατάσταση όχι μόνο του τμήματος αυτού αλλά και άλλων τμημάτων στον αυτό δρόμο ζητήθηκαν τα απαραίτητα κονδύλια από το αρμόδιο Υπουργείο.

 2. Τέλος για να μην δημιουργούνται ηθελημένα ή από άγνοια εντυπώσεις που αδικούν το έργο των Υπηρεσιών σε μια εποχή, που το γενικότερο κλίμα ευνοεί κάτι τέτοιο, σας ενημερώνουμε, ότι η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης είναι αυτή η οποία την τελευταία 4ετία έχει να επιδείξει έργα και δράσεις όπως αναφέρονται παρακάτω:

 • Την ολοκλήρωση του Γ΄ ΠΕΠ με 65 έργα συνολικού προϋπολογισμού 84.181.887€ και η επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

 • Την ολοκλήρωση των έργων του ταμείου συνοχής (ΜΑΒΕ – Α΄ΦΑΣΗ Ύδρευση Βοΐου από Φράγμα Πραμόριτσα) συνολικού προϋπολογισμού 20.000.000€.

 • Την επιτάχυνση του ρυθμού υλοποίησης του προγράμματος «Πίνδος» με αύξηση του αριθμού των ενταγμένων έργων από 18 σε 44 συνολικού προϋπολογισμού 18.662.000€.

 • Την υλοποίηση 39 έργων του ΕΠΑΔΥΜ συνολικού προϋπολογισμού 12.000.000€ παρά την ελάχιστη χρηματοδότηση του προγράμματος το τελευταίο ιδίως έτος.

 • Την υλοποίηση 147 συμβασιοποιημένων έργων του ΕΑΠ (Τοπικός Πόρος) συνολικού προϋπολογισμού συμβατικού ποσού 46.778.253€

 • Την προετοιμασία και την ωρίμανση έργων για το ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού περίπου 200.000.000€, εκ των οποίων ήδη είναι ενταγμένα 12 έργα προϋπολογισμού 62.363.000€ και υλοποιούνται σήμερα 5 έργα προϋπολογισμού 25.282.000€, ενώ σε διαδικασία αξιολόγησης βρίσκονται 11 έργα προϋπολογισμού 43.230.000€.

 • Να σημειωθεί επίσης, ότι σχεδόν σε όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα της Π.Ε. Κοζάνης έχει διενεργηθεί τόσο ο ποιοτικός έλεγχος (ΕΣΠΕΛ) όσο και ο δημοσιονομικός έλεγχος (ΕΔΕΛ) από θεσμοθετημένα όργανα της πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άριστα αποτελέσματα και εύσημα, που έχουν δοθεί και γραπτώς.

Κλείνοντας θα ήθελα να υπογραμμίσω, ότι ως Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης είμαστε περήφανοι για το έργο μας και τους συνεργάτες μας, που συμβάλλουν τα μέγιστα στο να παραχθεί αυτό το έργο και λυπούμαστε ακόμα και στη σκέψη να απαξιώνεται συλλήβδην το στελεχιακό δυναμικό του Δημοσίου Τομέα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε ενημέρωση και επιπλέον διευκρινήσεις».