Επιστολή του Ανιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλου προς τον Υπουργό Εσωτερικών Αναστάσιο Γιαννίτση

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Τη μεγάλη λύπη και αγανάκτησή του εκφράζει ο Ανιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Δημήτρης Σαββόπουλος στον Υπουργό Εσωτερικών Αναστάσιο Γιαννίτση, για το Σχέδιο Νόμου που σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση και προβλέπει τη μεταβίβαση των Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας των καταργούμενων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στους ορεινούς Δήμους.

Αναλυτικά η επιστολή του Ανιπεριφερειάρχη έχει ως εξής:

κ. Υπουργέ,

Με μεγάλη μας λύπη και ταυτόχρονα αγανάκτηση, πληροφορούμαστε ότι έχετε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση – αυτοδίκαιη μεταβίβαση της Δ6/Φ20.439/1047/15-12-2006 Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, από υδροηλεκτρικό έργο εγκατεστημένης ισχύος 7,031Mw, που χορήγησε το Υπουργείο Ανάπτυξης στην πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς και της οποίας νόμιμος κάτοχος είναι σήμερα η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, παρακάμπτοντας και απαξιώνοντας μας πλήρως.

Θεωρούμε απαράδεκτη και προκλητική την ενέργεια σας να προβείτε στην εισαγωγή φωτογραφικής διάταξης στην παράγραφο 3, του Άρθρου 4, του Σχεδίου Νόμου «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» που σύντομα θα κατατεθεί στην Βουλή προς ψήφιση, με την οποία μεταβιβάζετε τις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των καταργούμενων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στους ορεινούς Δήμους.

Ζητούμε την άμεση απόσυρση της, γιατί θεωρούμε ότι έχει γίνει ‘’εκ του πονηρού’’ και μόνο για να εξυπηρετήσει μικροπολιτικά και ‘’άλλα‘’ συμφέροντα και προσβάλλει στον μέγιστο βαθμό τον θεσμό της Αιρετής Περιφέρειας.

Άραγε πόσοι είναι σήμερα οι ορεινοί Δήμοι στην Ελλάδα, στα όρια των οποίων κατασκευάζονται ή λειτουργούν έργα που να σχετίζονται με παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και σπεύδετε άμεσα με νομοθετική ρύθμιση να φροντίσετε για την μεταβίβαση των αδειών παραγωγής;

Γιατί άραγε οι Περιφερειακές Ενότητες που μέχρι χθες κατείχαν τέτοιες άδειες ξαφνικά πρέπει να τις μεταβιβάσουν στους ορεινούς Δήμους;

Μπορούν αυτοί να τις διαχειριστούν καλύτερα; Ή μήπως είναι η ευκολότερη οδός για να ευνοηθούν «κάποιοι» και να παραδοθούν απαίδευτα τα εμπράγματα δικαιώματα μας στα χέρια ‘’ΕΚΛΕΚΤΩΝ’’ ΙΔΙΩΤΩΝ;

Η κατασκευή του φράγματος Νεστορίου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας και όχι μόνο του Δήμου Νεστορίου, δεδομένου ότι θα αρδεύσει μια έκταση 73.000 στρεμμάτων περίπου σε όλη την ενότητα, θα εξασφαλίσει την ύδρευση των οικισμών του μισού Νομού και από την κατασκευή του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού που προβλέπει η μελέτη του φράγματος, θα καλυφθεί το 15% περίπου της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται  στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

Η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς έπειτα από ενέργειες της, το 2004 φρόντισε να εξασφαλίσει την άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το συγκεκριμένο υδροηλεκτρικό έργο, το 2006 την τροποποίησε αυξάνοντας την εγκατεστημένη ισχύ από 6,14 Mw σε 7,031 Mw και στον άμεσο σχεδιασμό της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς από τις αρχές του 2011 που αναλάβαμε είναι η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου.

Ήρθαμε σε επαφή με όλους τους τοπικούς φορείς που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα, μεταξύ αυτών και τον Δήμαρχο Νεστορίου και γνωστοποιήσαμε σε όλους την πρόθεση μας ως Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς πλέον, να χρηματοδοτήσουμε την κατασκευή του υδροηλεκτρικού έργου, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 9.000.000 Ευρώ περίπου, εξασφαλίζοντας μάλιστα και την σχετική πίστωση από τον Αναπτυξιακό Νόμο (ποσοστό 50%), ίδια κεφάλαια και τραπεζική χρηματοδότηση για το υπόλοιπο ποσό.

Επίσης συμφωνήθηκε με τον Δήμαρχο Νεστορίου να συμμετέχει ο Δήμος του στην κατασκευή του έργου με όποιο χρηματικό ποσό έχει την δυνατότητα, αποκομίζοντας πολλαπλάσιο οικονομικό όφελος από την ίδια συμμετοχή του και σίγουρα πολύ μεγαλύτερο ποσό από ότι αν το κατασκευάσει με σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα από την πώληση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Επιπλέον τονίσαμε την κάθετη διαφωνία μας προς το υπ’ αριθμ. ΚΘ/3614/21-12-2010 έγγραφο  που είχε γίνει από τον πρώην Νομάρχη Καστοριάς προς το ΥΠΕΚΑ,  ο οποίος βρισκόμενος στο τέλος της θητείας του και έχοντας μπροστά του τον φόβο των αλλαγών που θα επέφερε ο Καλλικράτης, σε συνεννόηση με τον τότε και νυν Δήμαρχο Νεστορίου, ζήτησε την μεταβίβαση της άδειας στον Δήμο Νεστορίου, στα διοικητικά όρια του οποίου κατασκευάζεται το φράγμα.

Ο Δήμαρχος Νεστορίου επανήλθε βέβαια με επιστολή του την 01-02-2011 προς την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ζητώντας και πάλι την μεταβίβαση της άδειας παραγωγής, η οποία όμως ορθά του απάντησε ότι ή ως άνω άδεια αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της καταργούμενης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και περιέρχεται στην οικεία Περιφέρεια και σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν επιτρέπεται η αυτοδίκαιη μεταβίβαση της στον Δήμο.

Παρόλα αυτά με μεγάλη έκπληξη διαβάσαμε σήμερα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, σε ένα προκλητικό δελτίο τύπου του Προέδρου της Βουλής, ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΜΑΣ, να μεταβιβάζεται η άδεια παραγωγής από την Ν.Α Καστοριάς στον Δήμο Νεστορίου με ειδική νομοθετική ρύθμιση και να εκθιάζεται η κατασκευή ενός ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου με την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

Δηλαδή με λίγα λόγια ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο της Βουλής ότι το ‘’ΦΙΛΕΤΟ’’ του όλου έργου του φράγματος Νεστορίου που υπολογίζεται ότι θα αποδίδει ετησίως έσοδα 1.100.000 Ευρώ, δεν θα ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ αλλά στους ιδιώτες επενδυτές που θα το κατασκευάσουν.

Αναφέρεται επίσης στο δελτίο τύπου του Προέδρου ότι «….μετά την κατάργηση των Νομαρχιών αυτές οι άδειες περνούσαν στην κυριότητα των Περιφερειακών Διοικήσεων, αλλά είπαμε ότι θα πρέπει στο Νομό το δικό μας αφού εδώ γίνεται το έργο του φράγματος θα έπρεπε η άδεια να ανήκει στο Νομό…..»

Αγνοούν άραγε οι κυβερνόντες ότι η διάδοχη κατάσταση του Νομού Καστοριάς είναι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και όχι ο Δήμος Νεστορίου ή γι’ αυτούς προσωπικά Νομός Καστοριάς είναι μόνο ο Δήμος Νεστορίου;

Επιπλέον το δελτίο τύπου μιλά για συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ποια τοπική αυτοδιοίκηση όμως; Εννοούν και πάλι τον Δήμο Νεστορίου;

Και καταλήγει «….στο νομοσχέδιο αυτό καθορίζεται ρητά ότι οι άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των καταργούμενων ΝΑ ανήκουν στους Δήμους, στα όρια των οποίων λειτουργεί το έργο στο οποίο αναφέρονται οι άδειες αυτές και συγκεκριμένα στο Δήμο Νεστορίου και αυτό θα εξασφαλίσει ένα σημαντικό ποσό για τον Δήμο και κατ’ επέκταση για ολόκληρη την περιοχή….» Ποια περιοχή εννοούν;

Και πάλι ολόκληρη την περιοχή του Δήμου Νεστορίου;

Σας καλούμε λοιπόν να σοβαρευτείτε  την δύσκολη εποχή που διανύουμε και να δείξετε το αίσθημα ευθύνης που απαιτείται. Να αναθεωρήσετε, αποσύροντας την συγκεκριμένη διάταξη που προκαλεί την κοινή γνώμη και την τοπική μας κοινωνία.  Μην εξυπηρετείτε συμφέροντα «κάποιων» και αφήστε την τοπική αυτοδιοίκηση να πορευθεί με όσα μέσα της έχουν απομείνει, για το κοινό συμφέρον  όλων των πολιτών της.

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Δημήτρης Σαββόπουλος