Επιστολή Αντιπεριφερειάρχη Π. Χαρούμενου στον Υφυπουργό Οικονομικών

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Πασχάλης Χαρούμενος συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Δημήτρη Κουσελά με τον οποίο συζήτησαν το ενδεχόμενο εξίσωσης του φόρου πετρελαίου κίνησης με αυτό της θέρμανσης.

Στη συνάντηση με τον κ. Υφυπουργό ο Αντιπεριφερειάρχης κατέθεσε επιστολή με προτάσεις για θέσπιση αγροτικού πετρελαίου με μηδενικό επίπεδο φορολογίας, καθώς και μειωμένη φορολογία του πετρελαίου θέρμανσης για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Η επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη έχει ως εξής:

Κύριε Υφυπουργέ,

Ο αγροτικός χώρος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διανύει κρίσιμη μεταβατική περίοδο.

Η μείωση σε μεγάλο βαθμό της κρατικής παρέμβασης και η επικράτηση των κανόνων της ελεύθερης αγοράς κάνουν τον αγροτικό χώρο περισσότερο ευάλωτο στο διεθνή ανταγωνισμό αφού οι χώρες φθηνού κόστους έχουν ως κυρίαρχη οικονομική δραστηριότητα την αγροτική παραγωγή.

Το στοίχημα επομένως της ποσότητας δεν μπορεί να κερδηθεί. Μπορεί όμως με πολύ καλές προοπτικές να κερδηθεί το στοίχημα της ποιότητας. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη συνειδητοποιημένου καταναλωτικού κινήματος που εστιάζει το ενδιαφέρον όχι στην ποσότητα αλλά στην ποιότητα των τροφίμων.

Τα ποιοτικά, τα βιολογικά αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, τα προϊόντα της ολοκληρωμένης γεωργίας, τα προϊόντα που αναδεικνύουν τοπικές ιδιαιτερότητες, που σέβονται και προστατεύουν το περιβάλλον, κατακτούν συνεχώς μεγαλύτερο καταναλωτικό κοινό.

Η τάση αυτή στις ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες θα συνεχισθεί.

Εκεί πρέπει να εστιασθεί η προσπάθεια της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής στη Δυτική Μακεδονία δηλ. στην παραγωγή προϊόντων με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, στη διασφάλιση των οποίων δεν επιτρέπεται να γίνονται εκπτώσεις

Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ο αγροτικός τομέας είναι εξαρτημένος σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις επιδοτήσεις. Λόγω κλιματικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών δεν διακρίνονται ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα στην ποσοτική γεωργική παραγωγή, σε σύγκριση πάντα με τα δεδομένα που επικρατούν στο διεθνές εμπόριο.

Η παραγωγή ποιοτικών γεωργικών προϊόντων αποτελεί μονόδρομο.

Τα γνωστά αγροτικά προϊόντα που παράγονται σήμερα (Μήλα, ροδάκινα, όσπρια, πατάτες, αρωματικά φυτά κ.λπ.) είναι εντατικής μορφής και δεν απαιτούν τεράστιες εκτάσεις.

Στον κτηνοτροφικό τομέα υπάρχουν όλες οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για ανταγωνιστική και ποιοτική παραγωγή ήτοι ανθρώπινο δυναμικό με γνώση καθώς και οι αναγκαίες προϋποθέσεις (βοσκότοποι, παραγωγή ζωοτροφών, μεταποιητικές μονάδες, αγορά).

Το ζήτημα βέβαια της ανάπτυξης του αγροτικού χώρου δεν αφορά μόνο στην ανταγωνιστική αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει αναδείξει κοινωνικά πρότυπα και συνήθειες που είναι δύσκολο να καλυφθούν στα όρια ενός αγροτικού οικισμού.

Η ποιότητα της καθημερινής ζωής, η μόρφωση και η επιμόρφωση, η ψυχαγωγία και το κόστος λήψης των αναγκαίων υπηρεσιών αποτελούν παράγοντες εξ ίσου σημαντικούς αν όχι σημαντικότερους από το ύψος του εισοδήματος.

Επιβάλλεται επομένως να επαναξιολογηθούν τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο οι όροι βιωσιμότητας των αγροτικών οικισμών όχι μόνο στη βάση της αγροτικής παραγωγής αλλά στη βάση της διασφάλισης ενός αποδεκτού επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων της υπαίθρου.

Εξαιτίας της επικείμενης εξομοίωσης της φορολογίας στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης. η κυβέρνηση πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω επιβάρυνση στο κόστος καλλιέργειας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων αλλά και στο επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με την οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 «Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν τις απαλλαγές ή μειώσεις του επιπέδου φορολογίας που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είτε:

α) άμεσα, β) με την εφαρμογή διαφοροποιημένου φορολογικού συντελεστή, ή γ) με την επιστροφή του συνόλου ή μέρους του φόρου που καταβλήθηκε».

Συγκεκριμένα στο άρθρο 15, στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι:

«Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μηδενικό επίπεδο φορολογίας στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται στη γεωργία, τις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, τις ιχθυοκαλλιέργειες και τη δασοκομία.»

Η πρόταση για την για τη τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας προτείνει τη διατήρηση του αγροτικού πετρελαίου και του αγροτικού ρεύματος, όμως η ευνοϊκή φορολογική αντιμετώπιση των αγροτών θα συνδέεται με την ενεργειακή τους αποδοτικότητα.

Στα πλαίσια, λοιπών των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτείνουμε τη θέσπιση αγροτικού πετρελαίου με μηδενικό επίπεδο φορολογίας, καθώς και μειωμένη φορολογία του πετρελαίου θέρμανσης για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Με ιδιαίτερη τιμή,

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας

και Φυσικού Περιβάλλοντος

 

Δυτικής Μακεδονίας

Χαρούμενος Πασχάλης