Επιστολές του Αντιπεριφερειάρχη Πασχάλη Χαρούμενου για τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ και την ίδρυση υποκαταστήματος ΟΓΑ στην Κοζάνη

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ προς τους παραγωγούς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και η ίδρυση υποκαταστήματος του ΟΓΑ στην Κοζάνη, είναι τα θέματα των δύο επιστολών που απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας Πασχάλης Χαρούμενος προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Σκανδαλίδη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη.

Οι δύο επιστολές του Αντιπεριφερειάρχη έχουν ως εξής :

Προς : Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Σκανδαλίδη

ΘΕΜΑ: Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ.

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με το υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στην Κοζάνη έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις με τις οποίες βαρύνεται ο ΕΛΓΑ, για όλη τη Δυτική Μακεδονία, μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου του 2010, ενώ παρουσιάζονται σημαντικές καθυστερήσεις για όλα τα παθογόνα αίτια από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την πορεία των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, που αφορούν το έτος 2010, για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Επίσης θα θέλαμε να ενημερωθούμε για το θέμα της καταβολής των αποζημιώσεων των μηλοπαραγωγών της Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που αφορούν ζημιές που προξενήθηκαν στις μηλοκαλλιέργειες εσοδείας 2009 της Δυτικής Μακεδονίας από το φουζικλάδιο λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Έχει γίνει γνωστό ότι οι ζημιές έχουν ενταχθεί στο αντίστοιχο πρόγραμμα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων αρμοδιότητας ΠΣΕΑ και ο σχετικός φάκελος έχει διαβιβασθεί στην Ε.Ε. προς έγκριση.

Με ιδιαίτερη τιμή,

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας

και Φυσικού Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας

Χαρούμενος Πασχάλης

Προς: Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη

ΘΕΜΑ: Υποκατάστημα του ΟΓΑ στη Δυτική Μακεδονία.

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με το ν.4169/1961 «Περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων», Άρθρο 16 (Διοικητική Οργάνωση – Προσωπικό) παρ. 3, προβλέπεται με κανονιστική διάταξη μετά από απόφαση του Δ.Σ. ΟΓΑ η ίδρυση Περιφερειακών υποκαταστημάτων του ΟΓΑ.

Ήδη με το άρθρο 12 α του Π.Δ. 199/1996 (ΦΕΚ 159 Α) όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις παρ.2 και 3 με το Π.Δ. 225/1998 (ΦΕΚ 175 Α / 24-7-1998), προβλέπεται η ίδρυση 13 περιφερειακών υποκαταστημάτων στις έδρες των υφιστάμενων Διοικητικών Περιφερειών της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτών των νομοθετικών ρυθμίσεων ιδρύθηκαν μέχρι σήμερα και λειτουργούν σε 7 από τις 13 Περιφέρειες της χώρας περιφερειακά υποκαταστήματα του ΟΓΑ.

Η ορεινή και ακριτική Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, με έντονη τη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έτυχε ανάλογης μεταχείρισης από την Πολιτεία, όπως οι άλλες 7 Περιφέρειες, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται ιδιαίτερα οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΟΓΑ.

Επειδή εκτιμούμε πως κατανοείτε και εσείς ως άμεσης προτεραιότητας την ίδρυση υποκαταστήματος του ΟΓΑ στη Δυτική Μακεδονία με έδρα την Κοζάνη (κάτι τέτοιο αναφέρεται ότι δρομολογείται και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΓΑ), παρακαλούμε το συντομότερο δυνατόν να προβείτε στην αυτονόητη ενέργεια λήψης απόφασης για ίδρυση υποκαταστήματος ΟΓΑ στην Κοζάνη.

Με ιδιαίτερη τιμή,

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας

και Φυσικού Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας

Χαρούμενος Πασχάλης