Επίσκεψη του Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Δακή

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Επίσκεψη του Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Δακή

Επίσκεψη του Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Δακή