Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΔΜ 2011-14 (αρ. 268, ν. 3852/2010)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011-14 (αρ. 268, ν. 3852/2010)