ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04, 05, 06 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

(ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ)»

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αναζήτηση πιστοποιημένης δομής

 

Για την υλοποίηση του προγράμματος γεωργικής επαγγελματικής κατάρτισης, που θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κοζάνης, το χρονικό διάστημα Απριλίου- Μαΐου – Ιουνίου, αναζητείται πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή, στο Δ.Δ. Κοζάνης.

            Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη προγράμματος κατάρτισης, εντός 10 ημερών, κα. Ιφιγένεια Καβακλιώτου στα τηλέφωνα: 2467082425 και 2461351431.