Ένταξη Έργων στο πλαίσιο υλοποίησης Δράσεων των Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Ένταξη Έργων στο πλαίσιο υλοποίησης Δράσεων των Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων

Η «ενίσχυση του ρόλου των αστικών κέντρων στην προώθηση της ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και του επιπέδου ζωής αλλά και η διαμόρφωση ενός λειτουργικού πλαισίου επικοινωνίας με τις αγροτικές και ορεινές περιοχές της Περιφέρειας», αποτελεί κυρίαρχο στόχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2007 – 2013.

Η Αστική Ανάπτυξη, εκφράζοντας το όραμα και τη βούληση όλων των εμπλεκομένων κοινωνικών και οικονομικών εταίρων, αποτελεί το σπίτι των «αλλαγών» και το «μείγμα πολιτικών» στις οποίες βασίζεται η δημιουργία ενός ελκυστικού αστικού περιβάλλοντος δίνοντας έμφαση στην πραγματική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων των αστικών κέντρων και δίνοντας απάντηση στα κρίσιμα ζητήματα που τους απασχολούν διαχρονικά, ήτοι την ανεργία και την επιχειρηματικότητα, το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής και την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Στο πλαίσιο υλοποίησης Δράσεων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής, υπέγραψε την ένταξη σημαντικών έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας που αφορούν τους Δήμους Κοζάνης και Γρεβενών.

Ειδικότερα:

Στο Δήμο Γρεβενών εντάσσονται έργα συνολικού προϋπολογισμού 8,2 εκ. €, τα οποία περιλαμβάνουν τις αναπλάσεις στις περιοχές «Αμπέλια», «Κούρβουλο» και Εργατικές Κατοικίες του Δήμου Γρεβενών. Αναβαθμίζεται πλήρως και η παιδική χαρά «Μερά», σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας παιδικών χαρών.

Τα έργα έχουν ως αντικείμενο την ανάδειξη βασικών περιοχών της πόλης των Γρεβενών, με την αισθητική, λειτουργική και κυκλοφοριακή αναβάθμιση των συγκεκριμένων περιοχών που σήμερα παρουσιάζουν διάφορα προβλήματα.

Στο Δήμο Κοζάνης εντάσσονται έργα συνολικού προϋπολογισμού 16,6 εκ. €, τα οποία περιλαμβάνουν τις αναπλάσεις τόσο της Κεντρικής Πλατείας όσο και της Πλατείας «Λασσάνη», σημείων-σταθμών άρρηκτα συνδεδεμένων με την ιστορία και την καθημερινότητα των κατοίκων της πόλης της Κοζάνης, όπως επίσης και σημαντικές αστικές παρεμβάσεις στις περιοχές της ΖΕΠ Κοζάνης, των Εργατικών Κατοικιών και στην περιοχή «Ηπειρώτικα» του Δήμου Κοζάνης.