Εντατικοποίηση μέτρων για την ατμοσφαιρική ρύπανση

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης ανακοινώνεται ότι τις τελευταίες ημέρες παρατηρήθηκε αυξημένη συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ 10) στους σταθμούς μέτρησης ποιότητας της ατμόσφαιρας και κυρίως στο Σταθμό του οικισμού ΔΕΗ.

Η αύξηση των συγκεντρώσεων εντείνεται από μεταφορά σκόνης (Β. Αφρική) και στις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν το τελευταίο χρονικό διάστημα (άπνοια, θερμοκρασιακή αναστροφή).

Μετά από επαφές με τη ΔΕΗ εντατικοποιήθηκε η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, διακόπηκε για κάποιο χρονικό διάστημα η λειτουργία των εργολαβιών και εντάθηκε η διαβροχή στους χώρους των ορυχείων. Έγινε σαφές στη ΔΕΗ Α.Ε. ότι για όλο το επόμενο διάστημα θα γίνεται έλεγχος, από τις υπηρεσίες της ΠΕ Κοζάνης, της τήρησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων των ΑΗΣ και των ορυχείων.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ αναμένεται βελτίωση των μετεωρολογικών δεδομένων και εκτόνωση του φαινομένου.

         Οι υπηρεσίας της Περιφέρειας, το Κέντρο Περιβάλλοντος και η ΔΕΗ παρακολουθούν την εξέλιξη και θα προβούν στην λήψη επιπρόσθετων μέτρων εφόσον απαιτηθεί.