Ενημέρωση των πολιτών για μετρήσεις που πραγματοποίησε η Δ.Ε.Η. Α.Ε, στο πλαίσιο διερεύνησης ενδεχόμενων Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την πυρκαγιά της μονάδας VI του Α.Η.Σ. Πτολεμαΐδας

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Σε συνέχεια της δέσμευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-Π.Ε. Κοζάνης για συνεχή ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα των μετρήσεων που πραγματοποιούνται, στο πλαίσιο διερεύνησης ενδεχόμενων Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την πυρκαγιά της μονάδας VI του Α.Η.Σ. Πτολεμαΐδας της 9ης Νοεμβρίου 2014, ενημερώνουμε τους πολίτες ότι ολοκληρώθηκε η Τεχνική Έκθεση της Δ.Ε.Η. Α.Ε. που αφορά στο συγκεκριμένο γεγονός.

Στην διερεύνηση εξετάστηκαν:

  • Αναλύσεις πτητικών ενώσεων από τους χώρους που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά,
  • Αναλύσεις στα νερά πυρόσβεσης και στα κατεργασμένα υδατικά απόβλητα του ΑΗΣ,
  • Στοιχεία από το δίκτυο Σταθμών Μέτρησης Ποιότητας Ατμόσφαιρας της ΔΕΗ,
  • Έλεγχος στατικότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων,
  • Βιβλιογραφικά δεδομένα.

Η Δ.Ε.Η. Α.Ε., κατόπιν των παραπάνω, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πυρκαγιά δεν δημιούργησε θέμα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και της ευρύτερης περιοχής.

Τα συμπεράσματα, τα στοιχεία των συγκεκριμένων μετρήσεων και η Τεχνική Έκθεση είναι διαθέσιμα για κάθε ενδιαφερόμενο στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Κοζάνης (κτίριο πρώην Νομαρχίας, 3ος όροφος, γραφείο 10).