Ενημέρωση σχετικά με την τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) Π.Ε Φλώρινας.

Δελτία Τύπου

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 10-08-2015, συζητήθηκε το θέμα της τροποποίησης των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) Φλώρινας. Η παραπάνω τροποποίηση αφορά τη μείωση συνολικής έκτασης 19.000 στρεμμάτων σε σχέση με τα ισχύοντα μέχρι σήμερα όρια. Ακολούθως, η συνολική έκταση του Καταφυγίου Άγριας ζωής διαμορφώνεται κατόπιν της προτεινόμενης τροποποίησης στα 28.000 στρέμματα. Το μεγαλύτερο μέρος της αφαιρούμενης έκτασης γίνεται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων έκδοσης των απαραίτητων αδειών για την πραγματοποίηση έργων στον χώρο του Πανεπιστημίου και στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Φλώρινας και για την αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος των κατοίκων διάφορων Τοπικών Κοινοτήτων της περιοχής, που συνδέεται με τις  επιθέσεις άγριων ζώων στις κτηνοτροφικές τους εγκαταστάσεις.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών Δυτικής Μακεδονίας, Ελισσάβετ Παναγιωτίδου, παρευρέθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ήδη με το υπ’ αρ. πρωτ. 97582/214-13/08/2015 έγγραφο ζητήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, πριν την οριστική υποβολή του σχεδίου τροποποίησης για έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο, να επανεξεταστεί η τροποποίηση έτσι ώστε να μην αφαιρεθούν τοποθεσίες στις οποίες αναπαράγονται άγρια ζώα και η διατήρησή τους εντός των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής είναι επιβεβλημένη για την βιοποικιλότητα και την προστασία του είδους τους -όπως χαρακτηριστικά είναι η περιοχή «ΤΑΪΜΑ» στην οποία αναπαράγεται ο αγριόχοιρος- όπως επίσης να διορθωθεί η προτεινόμενη τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) κατά τρόπο ώστε να παραμείνει εντός των ορίων αυτής η παραπάνω αναφερόμενη περιοχή (ΤΑΪΜΑ) και κάθε άλλη έκταση, η οποία αποτελεί τόπο αναπαραγωγής αγρίων ζωών και περιοχή προστασίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 5 του Ν.3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.