Ενημέρωση και δημοσιοποίηση για την υποβολή πρότασης στο «Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (Ε.Τ.Π.)», με σκοπό την ενεργοποίηση των ενδιαφερομένων

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Αγαπητοί εκπρόσωποι των ΜΜΕ,

η χώρα και η περιοχή μας βιώνουν μία έντονη ανθρωπιστική και κοινωνική κρίση ως συνέπεια των δυσβάσταχτων μέτρων λιτότητας, που είχαν σαν αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της παραγωγής, την εξόντωση της επιχειρηματικότητας και τελικά τη δραματική μείωση των εισοδημάτων και των θέσεων εργασίας.

Ειδικά σε μεγάλο τμήμα της Περιφέρειάς μας, που επηρεάζεται από τη δραστηριότητα στον τομέα της ενέργειας και είχε το χαρακτηριστικό της μισθωτής εργασίας, η κρίση είναι μεγάλη και ταυτόχρονα διαρθρωτική.

Η μεταλιγνιτική περίοδος την οποία διανύουμε, αφήνει το αποτύπωμά της με περισσότερη ένταση στον κοινωνικό ιστό απ’ ότι σε άλλες περιοχές.

Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση παίρνουμε πρωτοβουλίες προς δύο κατευθύνσεις:

1ον    Στο θέμα της κοινωνικής συνοχής υποβάλαμε συνολική πρόταση, αφού συνδιαμορφώσαμε τέσσερις (4) Κοινωνικές Συμπράξεις (μία ανά Περιφερειακή Ενότητα) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», ύστερα από διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους.

(διαθέσιμοι πόροι 330,00 εκατ. € σε επίπεδο χώρας)

2ον    Προετοιμαζόμαστε και σας κάνουμε σήμερα κοινωνούς, για την υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της παγκοσμιοποίησης, ειδικότερα στον κλάδο της ενέργειας που αφορά και επηρεάζει με έντονο τρόπο την απασχόληση στον άξονα Κοζάνη – Πτολεμαΐδα – Αμύνταιο – Φλώρινα αλλά και στο σύνολο της Περιφέρειάς μας.

Όπως είναι γνωστό, την περίοδο που διανύουμε εκπονείται το Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη Μεταλιγνιτική Περίοδο στη Δυτική Μακεδονία.

Κατά τη διερεύνηση των πηγών χρηματοδότησης για τη μετεξέλιξη της περιοχής μας υπό το πρίσμα της μεταλιγνιτικής περιόδου, εντοπίσαμε με τη συνδρομή της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (Ε.Τ.Π.)». Σχεδιάζουμε να αξιοποιήσουμε το υπόψη Ταμείο στη διαμόρφωση και εφαρμογή στρατηγικής για την απασχόληση των εργαζόμενων που έχασαν τη δουλειά τους από επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον κλάδο της ενέργειας όπως π.χ. εργαζόμενοι σε εργολάβους, προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών σε ανασκαφικές εργασίες στο πλαίσιο εξορυκτικών δραστηριοτήτων κ.λπ.

Να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι, είναι η μόνη πρόταση στη χώρα με χωροταξική διάσταση και με ευεργετικά αναμενόμενα αποτελέσματα και για τους νέους κάτω των 25 ετών καθόσον, οι λίγες προτάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση παρέχει στήριξη σε απολυμένους, λόγω της οικονομικής κρίσης ή των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση, στις περιπτώσεις που οι απολύσεις αυτές έχουν σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στην απασχόληση και στην περιφερειακή / τοπική οικονομία.

Χρηματοδοτεί μέτρα για την αγορά εργασίας που στοχεύουν εξ ολοκλήρου στην ενίσχυση των απολυμένων ατόμων, ήτοι:

ü  Εργαζόμενοι που έχουν πληγεί από απολύσεις.

ü  Αυτοαπασχολούμενοι.

ü  Νέοι κάτω της ηλικίας των 25 ετών που δεν έχουν απασχόληση, εκπαίδευση, κατάρτιση.

Ειδικότερα για την περίοδο 2014-2020 χρηματοδοτεί:

  • Ειδικά σχεδιασμένη κατάρτιση, επανακατάρτιση και πιστοποίηση της αποκτηθείσας εμπειρίας.
  • Ειδικά περιορισμένα χρονικά μέτρα (π.χ. επιδόματα αναζήτησης εργασίας, κίνητρα πρόσληψης για τους εργοδότες, επιδόματα κινητικότητας, διαβίωσης ή κατάρτισης).
  • Μέτρα για την ενθάρρυνση μειονεκτούντων, ηλικιωμένων και νεαρών ανέργων, ώστε να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.

Βασική προϋπόθεση είναι, να έχουν γίνει τουλάχιστον 500 απολύσεις σε χρονικό διάστημα 9 μηνών στην ευρύτερη περιοχή και στον τομέα που επηρεάζεται από την παγκοσμιοποίηση, δηλ. στην περίπτωσή μας την ενέργεια ως τον τελευταίο εργοδότη.

Η σημερινή ενημέρωση – δημοσιοποίηση στοχεύει στην ενεργοποίηση όλων έτσι ώστε, να αναζητήσουμε και να εντοπίσουμε τους συμπολίτες μας που απολύθηκαν από επιχειρήσεις που σχετίζονται με την ενέργεια όπως προαναφέρθηκε.

Η κάλυψη της προϋπόθεσης αυτής θα βοηθήσει επιπρόσθετα και την ένταξη στο πρόγραμμα σχεδόν ισόποσου αριθμού νέων κάτω των 25 ετών, που χαρακτηρίζονται από έλλειψη απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Επομένως η κάλυψη του στόχου των 500 απολυμένων, που βέβαια θα ήμασταν ευτυχείς αν δεν υπήρχαν, θα συμπαρασύρει στο πρόγραμμα σχεδόν άλλους 500 νέους.

Προς την κατεύθυνση αυτή κάναμε ήδη δύο συναντήσεις με τα Εργατικά Κέντρα Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Φλώρινας, όπου και η συντριπτική πλειοψηφία των απασχολούμενων στα συναφή με την ενέργεια θέματα και ξεκινήσαμε την προσπάθειά μας αφού διαπιστώσαμε, κατ’ αρχήν, ότι ο στόχος των 500 ατόμων φαίνεται εφικτός.

Στις επόμενες ημέρες θα συνεργαστούμε με τα Εργατικά Κέντρα Καστοριάς και Γρεβενών, με τα παραγωγικά και Επιστημονικά Επιμελητήρια, τα μέλη των οποίων θα μπορούσαν να ανήκουν στην επιζητούμενη κατηγορία – στόχο.

Παράλληλα θα αναζητήσουμε πληροφορίες και θα αντλήσουμε στοιχεία και από

          τους Δήμους (αρμόδιους Αντιδημάρχους)

          επιχειρήσεις – εργοδότες που συνεργάζονταν με τη ΔΕΗ (οι απολυμένοι από τη ΔΕΗ με 8μηνα δεν υπολογίζονται)

Για να είμαστε αποτελεσματικοί και έγκαιροι, θα εφαρμόσουμε ένα Σχέδιο Δράσης με έναρξη τη σημερινή ενημέρωσή σας, που αναμένουμε να δράσει ως «επιταχυντής» στην προσπάθειά μας να ενημερωθούν όλοι οι δυνητικά υποψήφιοι για ένταξη στο πρόγραμμα.

Εκτιμούμε ότι:

          μέχρι 30/04/2015 θα καταστεί εφικτή η υποβολή της πρότασης – αιτήματος στο Υπουργείο Εργασίας με συνολικό προϋπολογισμό 7-9 εκατ. €

          εντός του Μαΐου 2015 το Υπουργείο Εργασίας ευελπιστούμε ότι θα το υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και

          μέχρι 30/06/2015 αναμένουμε να έχουμε τις πρώτες θετικές ενδείξεις έγκρισης.

Προς την κατεύθυνση αυτή διαμορφώσαμε και είναι διαθέσιμο το ειδικό προς τούτο Έντυπο Καταγραφής Απολυμένων από τον κλάδο της Ενέργειας (συνημμένα).

Το συντονισμό από μέρους της Περιφέρειας θα έχει ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής κ. Γιαννακίδης Σταύρος σε συνεργασία και με την τεχνική υποστήριξη της ΑΝΚΟ.

Σε συνέχεια των παραπάνω, θα θέλαμε την ενεργή συμμετοχή σας στην κοινή προσπάθεια που καταβάλουμε με τη διάχυση της ενημέρωσης και σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Είμαστε στη διάθεσή σας για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

Κοζάνη,  16/03/2015

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Καρυπίδης Θεόδωρος