Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Τα νέα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εξέλεξε στην 1η συνεδρίαση για το 2013, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας την Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013. Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι που εκλέχθηκαν είναι οι εξής:

• Γιαννάκης Βασίλειος
• Μητροπούλου Κωνσταντίνα
• Πάτρας Βασίλειος
• Χατζηζήσης Αλέκος
• Xάτσιος Ιωάννης
• Θεοδωρίδης Παναγιώτης
• Κούτσιανος Βασίλειος
• Ψευτογκάς Δημήτριος