Εκλογές στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Οι εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών (ΕΝ.ΠΕ.), καθώς και των μελών της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής και της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2011, στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Για τη Γενική Συνέλευση της ΕΝ.ΠΕ. εκλέγονται από το Συνδυασμό «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ο Δημήτριος Εμμανουηλίδης, ο Χρήστος Ευαγγέλου και ο Παναγιώτης Πλακεντάς και από το Συνδυασμό «ΑΡΧΗ ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ» ο Γιάννης Παπαϊορδανίδης.

Για την Επιτροπή Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εκλέγονται ως τακτικά μέλη ο Ματθαίος Αδάμος, ο Νικόλαος Γιώσκος, η Κωνσταντίνα Μητροπούλου, η Φιλαρέτη Οικονομίδου, ο Απόστολος Τζιώτζης, η Μαρία Τσακνάκη, ο Παύλος Τσότσος, ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης, ο Χρήστος Ναούμ, η Ελισάβετ Σπόντη και ο Αντώνης Κύρινας.

Ως αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται η Κυριακή Αποστολίδου, ο Δημήτριος Εμμανουηλίδης, ο Χρήστος Ευαγγέλου, ο Κυριάκος Μιχαηλίδης, ο Φιλώτας Ταλίδης, ο Γιώργος Τσανακτσίδης, ο Αλέξανδρος Χατζηζήσης, ο Γιώργος Αδαμίδης, ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, ο Νικόλαος Σαμαράς και ο Ευάγγελος Σημανδράκος.

Σε ότι αφορά την εκλογή των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας επειδή δεν επιτεύθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία, οι εκλογές θα επαναληφθούν στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.