Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Από τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης ανακοινώνεται ότι οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών των ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ, ΠΥΣΕΕΠ και ΚΥΣΕΕΠ θα διεξαχθούν την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014 από τις 09.00 – 17.00. Ως εκλογικά κέντρα για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση έχουν οριστεί το 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης και το 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας και για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τα Δημοτικά Σχολεία «Χ. Μούκας» Κοζάνης, 1ο Πτολεμαΐδας, 2ο Σερβίων και 3ο Σιάτιστας.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ