Έγκριση Δημοπράτησης του έργου «Δρόμος Λιανοτόπι-Γράμμος» προϋπολογισμού 1,5 εκ. ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Δακής

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Έγκριση Δημοπράτησης του έργου «Δρόμος Λιανοτόπι-Γράμμος» προϋπολογισμού 1,5 εκ. ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Δακής

Την έγκριση διάθεσης πίστωσης και δημοπράτησης του έργου «Δρόμος Λιανοτόπι-Γράμμος» προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ, υπέγραψε σήμερα Δευτέρα 17 Μαρτίου, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Δακής.

Το έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου (Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ) και αποτελεί υποέργο του έργου «Οδοποιία στην Περιοχή του Ορεινού Όγκου Γράμμου».

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν αφορούν τη βελτίωση της υφιστάμενης χάραξης από το Λιανοτόπι έως τον οικισμό του Γράμμου.

Το συνολικό μήκος της παρέμβασης είναι 7 χλμ, ενώ το προβλεπόμενο πλάτος του οδοστρώματος είναι 8μ.

Προβλέπεται επίσης η κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών και τάφρων για την αποχέτευση των όμβριων υδάτων της οδού καθώς και οι απαραίτητες εργασίες διάνοιξης, επιχωμάτων, κατασκευής υπόβασης και βάσης.

Τέλος, θα τοποθετηθούν στηθαία και θα γίνει η απαιτούμενη σήμανση της οδού.