Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η διαδικασία αδειοδότησης των Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων Εκτροφής Γουνοφόρων

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Με μεγάλη ικανοποίηση γνωστοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πως δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης, (ΦΕΚ 2486Β/12-9-2012) με την οποία ρυθμίζεται η ένταξη των εκτροφείων γουνοφόρων ζώων στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Στην εν λόγω ΚΥΑ προβλέπεται η διαδικασία αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων η οποία ολοκληρώνεται πλέον σε δύο στάδια.

Στο πρώτο στάδιο, μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, χορηγείται ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ στους φορείς ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό για την ενίσχυση τους στα πλαίσια του νέου Επενδυτικού Νόμου (Ν. 3908/2011), ενώ στο δεύτερο στάδιο εκδίδεται η οριστική ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

Είναι γεγονός πως απλοποιείται και επιταχύνεται σημαντικά η εγκατάσταση και η λειτουργία ενός εκτροφείου γουνοφόρων ζώων, που ήταν και το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι επενδυτές, εξαιτίας της γραφειοκρατίας.

Η επένδυση στην κτηνοτροφία και μέσω αυτής στην ταυτότητα, στην ποιότητα και στην αειφορία, είναι εθνικό ζήτημα. Η Περιφέρεια πολύ κοντά στον επιχειρηματία – παραγωγό στηρίζει τον κλάδο της κτηνοτροφίας, με έμφαση στον κλάδο της εκτροφή γουνοφόρων ζώων, με απλές διαδικασίες αδειοδοτήσεων και ενισχύσεων, ώστε να μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην επανεκκίνηση της οικονομίας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας

και Φυσικού Περιβάλλοντος

Δυτικής Μακεδονίας

Χαρούμενος Πασχάλης