Δημοπρατούνται 3 έργα σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Κοζάνης. Τις προεγκρίσεις υπέγραψε ο Γιώργος Δακής.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Δημοπρατούνται 3 έργα σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Κοζάνης. Τις προεγκρίσεις υπέγραψε ο Γιώργος Δακής.

Τις προεγκρίσεις δημοπράτησης τριών έργων προϋπολογισμού 2.228.100 € υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής. Πρόκειται για τα έργα:

Ανάπλαση πεζοδρομίων και σήμανσης κεντρικού δρόμου Λευκοπηγής, προϋπολογισμού 1.198.500,00€

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ποιοτικής και αισθητικής αναγέννησης των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και 25ης Μαρτίου στον οικισμό της Λευκοπηγής, που βρίσκεται νότια της πόλης της Κοζάνης και απέχει από αυτή περίπου 10 χιλιόμετρα. Ο χώρος παρέμβασης έχει συνολικό εμβαδόν 14.171,35 τ.μ. και συγκεκριμένα:

Α. ΟΔΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Ξεκινώντας από το κέντρο της πόλης και οδεύοντας βορειοανατολικά, κατά τον σχεδιασμό της οδού έχουν προβλεφθεί τα εξής:

       Δόθηκε κατ’ αρχάς ένα πλάτος 3.00 μ. για την κίνηση των οχημάτων, το οποίο διαπλατύνεται στους κόμβους φθάνοντας τοπικά τα 3.30 – 3.70 μ. Το υπολειπόμενο πλάτος της οδού είναι σταθερό 3.00 μ και για ίσου πλάτους πεζοδρόμια 2.00 μ. εκατέρωθεν της οδού.

       Σε όλο το μήκος της οδού, σε πεζοδρόμια με πλάτος 2,05 μ. διαμορφώνεται οδηγός όδευσης τυφλών ενώ στα πεζοδρόμια με πλάτος 1,95 μ. φυτεύονται δένδρα.

       Σε όλο το μήκος της οδού, όπου τα οχήματα μπορούν να παρκάρουν παράνομα επί των πεζοδρομίων, τοποθετούνται μεταλλικά κολωνάκια.

       Στις συμβολές των οδών κατασκευάζονται ράμπες Α.Μ.Ε.Α. και διαβάσεις πεζών.

       Σε όλο το μήκος της οδού, κατασκευάζονται νέα φρεάτια ομβρίων όπου απαιτείται.

       Σε όλο το μήκος της οδού, τοποθετείται κατακόρυφη και βάφεται οριζόντια σήμανση.

       Σε όλο το μήκος της οδού, εγκιβωτίζονται οι υπάρχοντες κάδοι απορριμμάτων.

Β. ΟΔΟΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Ξεκινώντας από το κέντρο της πόλης και οδεύοντας νοτιοδυτικά, κατά τον σχεδιασμό της οδού έχουν προβλεφθεί τα εξής:

       Σε όλο το μήκος της οδού, σε πεζοδρόμια με πλάτος 2,05 μ. διαμορφώνεται οδηγός όδευσης τυφλών ενώ στα πεζοδρόμια με πλάτος 1,95 μ. φυτεύονται δένδρα.

       Σε όλο το μήκος της οδού, όπου τα οχήματα μπορούν να παρκάρουν παράνομα επί των πεζοδρομίων, τοποθετούνται μεταλλικά κολωνάκια.

       Στις συμβολές των οδών κατασκευάζονται ράμπες Α.Μ.Ε.Α. και διαβάσεις πεζών.

       Σε όλο το μήκος της οδού, κατασκευάζονται νέα φρεάτια ομβρίων όπου απαιτείται.

       Σε όλο το μήκος της οδού, τοποθετείται κατακόρυφη και βάφεται οριζόντια σήμανση.

Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στην Μεταμόρφωση, προϋπολογισμού 850.000,00€

Το έργο αφορά στην ανάπλαση  ενός δικτύου δρόμων και κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό της Μεταμόρφωσης, Τοπικού Διαμερίσματος του Δήμου Κοζάνης, που βρίσκεται σε μια απόσταση  περίπου 10 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της πόλης της Κοζάνης σε μια εξαιρετικού φυσικού κάλλους τοποθεσία με έντονο ανάγλυφο εδάφους. Στην περιοχή παρέμβασης, συνολικού εμβαδού 5764,52 τ.μ., θα γίνουν εργασίες:

α) γραμμικές αναπλάσεις, που αφορούν στην επέμβαση στους δρόμους και τα πεζοδρόμια.

– Οδοστρωσία

– Πεζοδρόμια

– Φύτευση των νέων δέντρων στις θέσεις που έχουν προβλεφθεί στην κατασκευή των πεζοδρομίων.

– Τοποθέτηση φωτιστικών και λοιπού αστικού εξοπλισμού, στις θέσεις που προβλέφθηκαν και υποδεικνύονται στα σχέδια της μελέτης ηλεκτροφωτισμού και οριζοντιογραφίας της αρχιτεκτονικής μελέτης.

β) σημειακές αναπλάσεις, που αφορούν στην επέμβαση στους αδιαμόρφωτους και αναξιοποίητους κοινόχρηστους χώρους.

ΤΜΗΜΑ Π1

– Μετατροπή της αδιαμόρφωτης χωμάτινης έκτασης δυτικά του διαμορφωμένου χώρου της κεντρικής πλατείας σε πεζόδρομο, με τεχνικά έργα, φυτεύσεις και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού.

ΤΜΗΜΑ Π2

– Διαμόρφωση του κυκλικού κόμβου με εξάγωνη (αναφορά στη συμβολή των 6 δρόμων) νησίδα, με τεχνικά έργα, φυτεύσεις και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού.

ΤΜΗΜΑ Π3

– Διαμόρφωση νέας μικρής πλατείας στον κοινόχρηστο χώρο στην ανατολική έξοδο του κόμβου, με τεχνικά έργα, φυτεύσεις και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού.

Ανάπλαση πλατείας Πρωτοχωρίου, προϋπολογισμού 179.100,00€

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ποιοτικής και αισθητικής αναγέννησης της πλατείας της Τ.Κ. Πρωτοχωρίου και συγκεκριμένα στο Ο.Τ. 24. Ο χώρος παρέμβασης έχει συνολικό εμβαδόν 2.690 τ.μ. 

Οι κατασκευαστικές εργασίες περιλαμβάνουν την πλήρη αποξήλωση όλων των στοιχείων που δομούν την υπάρχουσα πλατεία, καθώς και τμήματος του ομόρου τοίχου της αυλής του σχολείου. Τοίχοι αντιστήριξης οπλίζονται και σκυροδετούνται στις θέσεις που υποδεικνύονται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης για να υποστηρίξουν τα τμήματα της πλατείας, αλλά και του περιμετρικού οδικού δικτύου και του πεζοδρόμου που βρίσκονται σε υψομετρικές διαφορές άνω των 30εκ. μεταξύ τους, ενώ παράλληλα το σύνολο πλέον του σκυροδέματος επενδύεται με ειδικές λιθοστρώσεις και επενδύσεις που βοηθούν την αισθητική αναβάθμιση της εικόνας αλλά και τη λειτουργία του κέντρου.

Το κανάλι στην νέα του τοποθεσία πλέον κατασκευάζεται με παρακάμψεις αγωγών μεγάλης διατομής για την τροφοδοσία του, αλλά και την απορροή των υδάτων στο υφιστάμενο δίκτυο και επενδύεται με ειδική πέτρα και στεγανοποιείται κατάλληλα, ενώ ταυτόχρονα φιλοξενεί και δύο πεζογέφυρες απλού τύπου για την απρόσκοπτη μετάβαση των πεζών στις αντικείμενες πλευρές. Επιχώσεις με φυτική γη και κηπόχωμα φιλοξενούν την υπάρχουσα δενδροφύτευση η οποία όχι μόνο διατηρείται, αλλά εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία, όπως περισσότερους και αναβαθμισμένους χώρους πρασίνου, παρτέρια, νέα δενδρύλια και θάμνους καθώς και ποώδη σπορά, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η νέα πεζοδρόμηση επενδύεται στο σύνολό της και διαχωρίζεται από τις περιοχές της πλατείας που παρουσιάζουν υψομετρικές διαφορές με σιδηρό κιγκλίδωμα, κατασκευάζεται νέα παραδοσιακή βρύση και τέλος εγκαθίστανται καθιστικά, κάδοι απορριμμάτων και  κατασκευάζονται όλες οι  υλικοτεχνικές υποδομές που θα υποστηρίζουν τις νέες παροχές, όπως μεταξύ άλλων πλήρες δίκτυο ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης φωτισμού, ύδρευσης και απορροής ομβρίων.