Διενέργεια τεχνικού ελέγχου δικύκλων μοτοσικλετών στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Από το Τεχνικό Τμήμα της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης καλούνται για τεχνικό έλεγχο οι δίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ (Νομός Κοζάνης) όπως αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

Μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν

(ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας)

Πριν την 31-12-1990 σε άλλους νομούς της χώρας

 

Από 18-4-2011 έως 30-4 2011

 

ΝΡ 001 – 999,

καθώς και οι δίκυκλες μοτοσικλέτες

που ταξινομήθηκαν (η πρώτη άδεια

κυκλοφορίας τους) από 1-1-1991 έως 31-12-2000 σε άλλους νομούς της χώρας

 

Από 2-5-2011 έως 31-5-2011

 

ΝΤ 001 – 999,

καθώς και οι δίκυκλες μοτοσικλέτες

που ταξινομήθηκαν (η πρώτη άδεια

κυκλοφορίας τους) από 1-1-2000 έως 17-4-2007 σε άλλους νομούς της χώρας

 

Από 1-6-2011 έως 30-6-2011

 

ΚΖΑ 001 – 999

 

Από 1-7-2011 έως 30-7-2011

 

ΚΖΒ 001 – 999

 

Από 1-8-2011 έως 31-8-2011

 

ΚΖΕ 001 – 999

 

Από 1-9-2011 έως 30-9-2011

ΚΖΗ 001 – 852,

ΚΖΝ 001 – 019

 

Από 1-10-2011 έως 31-10-2011

 

 

Οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που έχουν αντικαταστήσει ή θα αντικαταστήσουν τις πινακίδες τους, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τον πρώτο αριθμό κυκλοφορίας που τους είχε χορηγηθεί.

Όσες δίκυκλες μοτοσικλέτες έχουν ταξινομηθεί από 18-4-2007 ως καινούργιες υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο μετά από τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας με προθεσμία από τρεις εβδομάδες πριν έως μία εβδομάδα μετά την ημερομηνία αυτή.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με τα Ι ΚΤΕΟ για την ημερομηνία ελέγχου.

Ο κάτοχος οχήματος ο οποίος δεν το προσκομίζει για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζομένης ημερομηνίας τιμωρείται σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.