Διαβούλευση για το καλάθι των αγροτικών προϊόντων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – τέλος ανοικτών συναντήσεων

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2011, οι προγραμματισμένες ανοικτές συναντήσεις εργασίας – ημερίδες για το καλάθι των αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ανοικτές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στις 11 Οκτωβρίου στην ΠΕ Γρεβενών, στις 13 Οκτωβρίου στην ΠΕ Φλώρινας, στις 17 Οκτωβρίου στην ΠΕ Καστοριάς και τέλος στις 19 Οκτωβρίου στην ΠΕ Κοζάνης. Όλες οι συναντήσεις πραγματοποιηθήκαν παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Πασχάλη Χαρούμενου, καθώς και των τοπικών Αντιπεριφερειαρχών της κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

Στις συναντήσεις αυτές συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των Δήμων της Περιφέρειας, εκπρόσωποι του Περιφερειακού Συμβουλίου, εκπρόσωποι συνεταιρισμών, συλλόγων (γεωπονικών και αγροτικών – κτηνοτροφικών), ομάδων παραγωγών καθώς και αγρότες, καλλιεργητές και κτηνοτρόφοι.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι ενημερώθηκαν για τις δράσεις του «Καλαθιού των προϊόντων της Δυτικής Μακεδονίας» και τη μεθοδολογία η οποία εφαρμόζεται, προκειμένου να συμβάλλουν με τις απόψεις τους στην υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος και στον καθορισμό των στόχων και τα προσδοκώμενα οφέλη από την εφαρμογή του.

Οι συναντήσεις στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία καθώς προσέλκυσαν μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων ενώ οι απόψεις που καταγράφηκαν ήταν αρκετά ενδιαφέρουσες, στο πλαίσιο αυτού του γόνιμου διαλόγου.

Υπενθυμίζουμε ότι η ανοικτή διαβούλευση θα διαρκέσει έως και τις 30 Οκτωβρίου 2011. Μπορείτε να αποστέλλετε τις απόψεις στα email: info.aofp@pdm.gov.gr και anko@anko.gr .

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας

και Φυσικού Περιβάλλοντος

Δυτικής Μακεδονίας

Χαρούμενος Πασχάλης