«Διαβούλευση για τη δημιουργία της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πρόκειται να ίδρυσει την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μια νέα εταιρεία – εργαλείο ανάπτυξης και υποστήριξης του σημαντικού για την περιοχή, αγροδιατροφικού τομέα, στο πλαίσιο της ανάδειξης και προώθησης των χαρακτηριστικών της προϊόντων, ώστε να ενισχυθεί η τοπική οικονομία και το αγροτικό εισόδημα.

Σκοπός της Εταιρείας θα είναι η τεκμηρίωση, υποστήριξη, προβολή, προστασία, ανάδειξη και προώθηση των προϊόντων που παράγονται στη Δυτική Μακεδονία και είναι ενταγμένα στο Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας».

Η εταιρεία αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας στην υπηρεσία του αγρότη, της τοπικής κοινωνίας και των προϊόντων, προκειμένου υποστηριχθούν οι αξίες του λογοτύπου – brand name, “Δυτικής Μακεδονία” το οποίο θα δημιουργηθεί και θα αφορά προϊόντα και υπηρεσίες της Δυτικής Μακεδονίας.

Με τον τρόπο αυτό η Περιφερειακή αρχή σκοπεύει να ¨θωρακίσει¨ και να προωθήσει τα αγροδιατροφικά τοπικά προϊόντα αναπτύσσοντας συνέργειες με την εστίαση και τον τουρισμό.

Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω η ομάδα έργου αποτελούμενη από τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και υπηρεσιακούς παράγοντες προκειμένου να συνδιαλλαγεί άμεσα με τους πιθανούς εταίρους της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και να τους ενημερώσει για τις αρχές και τους στόχους της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, θα πραγματοποιήσει συναντήσεις σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Για το λόγο αυτό σας καλούμε να συμμετέχετε στην ενημερωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί:

8 Οκτωβρίου Φλώρινα, Αμφιθέατρο – Αίθουσα Συνεδριάσεων, ΠΕ Φλώρινας, 18.00 μμ

9 Οκτωβρίου Κοζάνη, Αμφιθέατρο – Αίθουσα Συνεδριάσεων, ΠΕ Κοζάνης, 18.00 μμ

10 Οκτωβρίου Καστοριά, Αμφιθέατρο ΠΕ Καστοριάς – Αίθουσα Συνεδριάσεων, 18.00 μμ

11 Οκτωβρίου Γρεβενά, Αμφιθέατρο ΠΕ Γρεβενών – Αίθουσα Συνεδριάσεων, 18.00 μμ

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας

Πασχάλης Χαρούμενος