Διακοπή κυκλοφορίας στη Νέα Εθνική Οδό Βεύης-Φλώρινας Κυκλοφορία μέσω της Παλιάς Εθνικής Οδού Βεύης-Μελίτης-Φλώρινας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Μετά τα τελευταία καιρικά φαινόμενα στην περιοχή της Φλώρινας, στη Νέα Εθνική Οδό Βεύης – Φλώρινας και συγκεκριμένα από τον Α/Κ Αμμοχωρίου έως τον Α/Κ Φλώρινας έχουν παρουσιαστεί στο οδόστρωμα έντονες ρηγματώσεις (ρωγμές τύπου αλιγάτορα), οι οποίες με τη συχνή διέλευση έχουν επεκταθεί με αποτέλεσμα την δημιουργία λάκκων, που θέτουν σε κίνδυνο την  ασφάλεια των διερχομένων οχημάτων.

Η Υπηρεσία μας έχει τοποθετήσει την απαραίτητη σήμανση και προβεί σε προσωρινή  επούλωση των λάκκων με ψυχρά άσφαλτο, δεδομένων, όμως, των καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις – χιονοπτώσεις σε συνδυασμό με χαμηλές θερμοκρασίες) η λύση αυτή δεν είναι λειτουργική, απαιτεί συχνά αντικατάσταση της ψυχράς ασφάλτου, χωρίς να περιορίζει την επέκταση του φαινομένου και σε κάθε περίπτωση δεν συνιστά μόνιμη αποκατάσταση.

Για την μόνιμη αποκατάσταση του προβλήματος θα απαιτηθούν εκτεταμένες εργασίες, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να εκτελεσθούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα (εκσκαφή και αφαίρεση του οδοστρώματος σε όσο βάθος απαιτηθεί για την εξασφάλιση της θεμελίωσης του και στη συνέχεια διάστρωση ασφαλτοτάπητα).

Η Υπηρεσία μας θα παρακολουθεί την εξέλιξη του φαινομένου, προκειμένου να εκτιμήσει το κόστος καθώς και το χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες αποκατάστασης και την εξεύρεση χρηματοδότησης για την οριστική λύση του προβλήματος, όταν το ευνοήσουν οι καιρικές συνθήκες.

Με βάση τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού, την αυξημένη κυκλοφορία σε συνδυασμό με την ανάπτυξη μεγάλων ταχυτήτων και την εξέλιξη του φαινομένου η χρήση της οδού καθίσταται μη λειτουργική και επικίνδυνη για την διέλευση οποιουδήποτε οχήματος.

Κατόπιν των παραπάνω αποφασίστηκε η διακοπή της κυκλοφορίας στην Ν.Ε.Ο. Ι/Κ Βεύης – Α/Κ Φλώρινας και την κυκλοφορία δια μέσου της Π.Ε.Ο. Βεύης – Μελίτης – Φλώρινας, με σκοπό τη διασφάλιση της κυκλοφορίας και την αποφυγή οδικών τροχαίων ατυχημάτων για το χρονικό διάστημα από 16-02-2015 έως 31 – 08 – 2015  για την ολοκλήρωση του έργου.

Πρόθεση της Υπηρεσίας μας είναι το έργο να υλοποιηθεί σε συντομότερο χρόνο, λόγω όμως των δυσμενών καιρικών συνθηκών, της εκτίμησης συνολικά του προβλήματος, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν εφόσον δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις υλοποίησης τους.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Καρυπίδης Θεόδωρος