Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, για το σχολικό έτος 2014-2016

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Διαβάστε εδώ τη διακήρυξη

pdfΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ_ΓΙΑ_ΤΟ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ_ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ_ΜΑΘΗΤΩΝ_.pdf

xlsΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΜΑΔΑ 5

docΥπευθΔήλ_N1599_Υπόδειγμα_1.doc

docΥπευθΔήλ_N1599_Υπόδειγμα_2.doc

docΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ__ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_.doc

docΕΤΙΚΕΤΕΣ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ1.doc