Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο: Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου ‘Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation’ και ακρωνύμιο GABE

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Διαβάστε εδώ τη διακήρυξη