ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Το Τμήμα Κτηνιατρικής Κοζάνης ενημερώνει τους κτηνοτρόφους, κατόχους εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων για τα εξής:
Έχει ξεκινήσει ήδη το Πρόγραμμα εμβολιασμού των αιγοπροβάτων κατά της βρουκέλλωσης (Μελιταίος πυρετός) για το έτος 2013. Είναι γνωστό σε όλους τους παραγωγούς πόσο σοβαρή ασθένεια είναι ο Μελιταίος πυρετός τόσο για την υγεία των ζώων όσο και για τη Δημόσια Υγεία. Η συμμετοχή όλων των εκμεταλλεύσεων αιγών και προβάτων στο πρόγραμμα εμβολιασμού είναι υποχρεωτική.

Από φέτος, απαραίτητη προϋπόθεση για τον εμβολιασμό είναι να έχουν οι παραγωγοί προμηθευτεί εγκαίρως ηλεκτρονικά μέσα σήμανσης (συμβατικά και ηλεκτρονικά ενώτια ή ηλεκτρονικούς βώλους) για τη σήμανση όλων των ζώων που θα εμβολιαστούν. Ζώα που δεν έχουν ηλεκτρονική σήμανση δεν θα εμβολιάζονται.
Όσες εκτροφές δεν συμμορφωθούν άμεσα με τις υποχρεώσεις τους θα αντιμετωπίσουν σοβαρές συνέπειες:
α) Το νέο Δελτίο εμβολιασμού θα αντικαταστήσει σταδιακά τη βεβαίωση παράδοσης γάλακτος που είναι απαραίτητη για την εμπορία του γάλακτος των εκτροφών αιγοπροβάτων. Συνεπώς, ανεμβολίαστες εκτροφές δεν θα μπορούν να εμπορευτούν γάλα ενώ δεν θα μπορούν να εξασφαλίζουν και Υγειονομικά Πιστοποιητικά Αγοραπωλησίας ή /και σφαγής ζώων.
β) Στους μη συμμορφούμενους κτηνοτρόφους δεν καταβάλλονται αποζημιώσεις (Ενίσχυση του άρθρου 68, επιδοτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης κλπ) ενώ επιπλέον επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ενδεχόμενη μη ολοκλήρωση του Προγράμματος της Βρουκέλλωσης στη χώρα μας και ενόψει του Κοινοτικού ελέγχου που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2013, πιθανόν να επιφέρει επιπτώσεις στη διάθεση του σημαντικού για την εθνική και τοπική Οικονομία τυριού «Φέτα» με σοβαρότερη εξ αυτών την απαγόρευση εξαγωγών όπως ρητά αναφέρθηκε από τους Κοινοτικούς εμπειρογνώμονες.

ΣΥΝΕΠΩΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ Η ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΙΤΑΙΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ. ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.