Δελτίο Τύπου Από τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης 14-10-2014

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Δελτίο Τύπου Από τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης 14-10-2014

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και του ελέγχου των δικαιολογητικών,

καταρτίστηκε προσωρινός πίνακας αναπληρωτών σχολικού έτους 2014-2015 του κλάδου ΠΕ11.01 ΕΑΕ, ο οποίο και αναρτάται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.:

http://e-aitisi.sch.gr

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί, που υπέβαλαν αίτηση να ελέγξουν ενδελεχώς τον αναρτημένο πίνακα του κλάδου τους. Σε περίπτωση, δε, που διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις επί των αναρτημένων στοιχείων οφείλουν να υποβάλουν ένσταση κατά του πινάκα αυτού, αποκλειστικά την Τρίτη 14-10-2014, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Από τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης