Δελτίο Τύπου 9/1/2012

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι λόγω της συμμετοχής των υπαλλήλων στο σεμινάριο που αφορά την επιμόρφωσή τους επί των ρυθμίσεων του Π.Δ. 51/2012 που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013 στην Κοζάνη, τα Τμήματα των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας θα υπολειτουργούν.