Δελτίο Τύπου 28ης Φεβρουαρίου 2012

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική ημερίδα που συνδιοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012, στο Αμφιθέατρο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής».

Οι συμμετέχοντες, εκπρόσωποι κοινωνικών – οικονομικών φορέων και ιδιώτες, ενημερώθηκαν διεξοδικά για τις διαδικασίες συμμετοχής τους στα «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση (ΤοπΣΑ)», στα «Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για τις Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες (ΤΟΠ-ΕΚΟ)» καθώς και για τις δράσεις που αφορούν στην «Κοινωφελή εργασία». Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013 και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και εθνικούς πόρους.

Συγκεκριμένα, όπως παρουσιάστηκε από τα στελέχη τόσο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης δράσεων του Ε.Κ.Τ., όσο και της Ειδικής Υπηρεσίας Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Οικονομίας, τα Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για τις Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες, προϋπολογισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 1,3 εκ. €, απευθύνονται σε ανέργους με χαρακτηριστικά κοινωνικού αποκλεισμού. Σ΄ ότι αφορά στα Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, τα οποία πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας, στοχεύουν στην κινητοποίηση των τοπικών φορέων για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ανέργους μέσα από τη διάγνωση των εξειδικευμένων αναγκών των τοπικών κοινωνιών και της ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης. Οι παρεμβάσεις αυτές εξασφαλίζουν την προετοιμασία των ωφελουμένων, ώστε να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους, τη διασφάλιση των προϋποθέσεων να επιδοτηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα και να αποκτήσουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν. Ο προϋπολογισμός της δράσης για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανέρχεται σε 1,8 εκ. €.

Η δράση της «Κοινωφελούς εργασίας» αφορά στην απασχόληση 2.000 ανέργων για 5 μήνες σε φορείς που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ως συμπράττοντες. Απευθύνεται σε νέους και γυναίκες, μακροχρόνια ανέργους και άτομα από ειδικές κοινωνικές ομάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

Οι παραπάνω δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», θα παρουσιαστούν και στις πόλεις της Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών και Πτολεμαΐδας, από στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που θα είναι και ο φορέας διαχείρισης των δράσεων(ΤοπΣΑ).