Χαιρετισμός του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Δακή στο Συνέδριο «Περιφερειακή, Αειφόρος Ανάπτυξη στην Ελλάδα» στα πλαίσια της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης. Καστοριά, 21-24 Ιουνίου 2012

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ και Επίτροπε της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης,

Αξιότιμε κύριε Γενικέ Πρόξενε της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη,

Αγαπητοί εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης,

Αγαπητοί εκπρόσωποι Φορέων, Ιδρυμάτων και Επιμελητηρίων, σεβαστά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας,

Αγαπητές κυρίες και κύριοι.

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σας καλωσορίζω σήμερα στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και μάλιστα, στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

Μια Περιφέρεια με ιδιαίτερα προβλήματα και διαρθρωτικές αδυναμίες αλλά ταυτόχρονα, μια Περιφέρεια με ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, σημαντικές δυνατότητες και αναμφισβήτητες προοπτικές.

Η Ελλάδα, εδώ και δύο περίπου χρόνια, βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης η οποία κλιμακώνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς, απειλεί πλέον τον ισχυρό πυρήνα της ευρωζώνης, θέτοντας σε δοκιμασία   τις προοπτικές και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται επομένως για ένα συνολικό ευρωπαϊκό πρόβλημα το οποίο, ως τέτοιο, πρέπει να τύχει μιας συνολικής λύσης και αντιμετώπισης. Σε κάθε περίπτωση, οι επιμέρους προκλήσεις των Κρατών-Μελών γίνονται ξεκάθαρες πλέον για το σύνολο των πολιτών και αμείλικτα πιεστικές για τους κυβερνώντες.

Στην κατεύθυνση αυτή, το γενικότερο πλαίσιο της σημερινής ημερίδας αποτελεί απτό παράδειγμα αποτελεσματικών διακρατικών συνεργασιών, σύνθεσης δυνάμεων, διάχυσης τεχνογνωσίας και ανάδειξης των βέλτιστων πρακτικών με γνώμονα το κοινό μας μέλλον, τις κοινές μας προκλήσεις.

Δεδομένου ότι η Δυτική Μακεδονία διαθέτει το 65% των υδάτινων αποθεμάτων της Χώρας, προσφέροντας παράλληλα ένα αξιόλογο εύρος οικοσυστημάτων με σημαντικό πλούτο δασικών, οικολογικών και τουριστικών πόρων, η επιλογή της θεματολογίας του σημερινού συνεδρίου χαρακτηρίζεται περισσότερο από πετυχημένη.

Για την Περιφέρειά μας, η ολοκληρωμένη διαχείριση του υδάτινου δυναμικού, η αποτροπή της υποβάθμισης, ο έλεγχος της ρύπανσης και κυρίως η ορθολογική αξιοποίηση των αποθεμάτων με έμφαση περισσότερο στη διαχείριση της ζήτησης και λιγότερο της προσφοράς,   αποτελούν άμεσες προτεραιότητες οι οποίες σχετίζονται ευθέως με τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της Δυτικής Μακεδονίας.

Παράλληλα, η στροφή σε αναδυόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως οι βιολογικές καλλιέργειες και η προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αποτελούν ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική δεδομένου ότι τα πετυχημένα παραδείγματα και οι καλές πρακτικές, τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, συνηγορούν και υποστηρίζουν παρόμοια εγχειρήματα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στον αγροτικό τομέα οι οποίες διαμορφώνουν καθεστώς μειούμενης κρατικής προστασίας, όσον αφορά για παράδειγμα τις επιδοτήσεις ή τις αποζημιώσεις, οι αγρότες επιβάλλεται να στραφούν σε νέες καλλιέργειες, στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών ώστε να επιβιώσουν σε μια ανταγωνιστική και διεθνοποιημένη αγορά. Επιπλέον, οι αναδυόμενες καλλιέργειες, πέραν της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων τα οποία πρέπει να καλύπτουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, απαιτούν ταυτόχρονα και μια δυναμική και αποτελεσματική πολιτική προώθησης στις αγορές. Αποτελεί πάγια πολιτική της Περιφέρειας να στηρίζει τους αγρότες παραγωγούς, να προωθεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους με δράσεις διάδοσης και προβολής, θεματικές εκθέσεις και στοχευμένες εκδηλώσεις.

Όσον αφορά στον οικοτουρισμό, είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα το 95% των τουριστών κατευθύνεται αποκλειστικά σχεδόν στις παράκτιες περιοχές και κυρίως στα νησιά. Αυτό σημαίνει ότι τόσο το ανθρωπογενές όσο και το φυσικό περιβάλλον των περιοχών αυτών δέχεται σημαντικές και κατά περίπτωση μη αναστρέψιμες πιέσεις. Από την άλλη πλευρά, αρκετές περιοχές της Χώρας μας έχουν μείνει αναξιοποίητες και «άθικτες»,   παρέχοντας όμως τη δυνατότητα για ήπιο και εναλλακτικό τουρισμό.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, αργά αλλά σταθερά, διαγράφεται μια «κόπωση» του κλασικού τρόπου τουρισμού που γνωρίζαμε εδώ και δεκαετίες. Μάλιστα, ο Δρ. Κλάους, γενικός διευθυντής του Αυστριακού Οργανισμού Τουρισμού ήταν περισσότερο σαφής: « η επιστροφή στο άθικτο και φυσικό περιβάλλον θα είναι πρωταρχικός παράγοντας στις τάσεις και στις επιθυμίες των τουριστών στο εγγύς μέλλον». Η Δυτική Μακεδονία διαθέτει το   φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα και κυρίως, τη βούληση και τη θέληση να απαντήσει στην πρόκληση αυτή. Να απαντήσει μεθοδικά, αποτελεσματικά και συντονισμένα.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι διαβλέπουμε, υποστηρίζουμε και προσδοκούμε στην ελληνογερμανική συνεργασία. Στα πλαίσια πάντοτε της Κοινοτικής Αλληλεγγύης και Συνοχής, του αμοιβαίου οφέλους και του Αλληλοσεβασμού μεταξύ των Λαών.

 

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω για μια ακόμη φορά και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις συνεδριακές εκδηλώσεις.