Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης στη Μελίτη του Δήμου Φλώρινας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Την υπογραφή σύμβασης του έργου ενέκρινε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής

Την υπογραφή σύμβασης για το έργο της αντικατάστασης του κεντρικού αγωγού ύδρευσης στη Μελίτη του Δήμου Φλώρινας ενέκρινε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 2.031.104,09 €, με φορέα υλοποίησης το Δήμο Φλώρινας.

Με το έργο αντικαθίσταται ο υφιστάμενος από αμιαντοσωλήνα κεντρικός αγωγός ύδρευσης του Δήμου Μελίτης συνολικού μήκους 10.605,00 μ., με αγωγό πολυαιθυλενίου διαμέτρου Φ 450.

Το έργο είναι ενταγμένο στο ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007-2103 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

Με την ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου θα βελτιωθεί σημαντικά η παροχή του νερού στους οικισμούς του τέως Δήμου Μελίτης, με άμεσο αποτέλεσμα να παύσουν πλέον φαινόμενα διακοπών υδροδότησης ιδιαίτερα κατά τις θερινές περιόδους, θα εξαλειφτούν οι σοβαρές διαρροές του παλαιού δικτύου, ενώ διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και βελτιώνεται άμεσα η ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής με την αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου δικτύου με αγωγούς νέας γενιάς.