Αναβολή Πρόσκλησης σε Ειδική δημόσια συνεδρίαση της 31ης Ιανουαρίου 2012 και εκ νέου πρόσκληση για ειδική δημόσια συνεδρίαση στις 13 Φεβρουαρίου 2012.

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 και του 185 του Νόμου 3852/10

2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 13 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Αμφιθέατρο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέμα:

Θέμα 1ο: Απολογισμός πεπραγμένων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παναγιώτης Πλακεντάς

Πίνακας Αποδεκτών:

  1. Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
  2. Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης
  3. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  4. Δήμοι Π.Δ.Μ.
  5. Πολιτικά Κόμματα
  6. ΜΜΕ

Κοινοποίηση:

  1. Γραφεία θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.
  2. Εκτελεστικός Γραμματέας της Π.Δ.Μ.
  3. Γενικοί Διευθυντές Π.Δ.Μ.