Αναλυτικό Πρόγραμμα Γραπτών-Προφορικών Εξετάσεων 11/2011

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Πρόγραμμα Εξετάσεων

 ΑΓΓΛΙΚΑ

 ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

 ΑΓΓΛΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

 ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

 Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

 Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

 

ΑΓΓΛΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»

 

ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

 

Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

 

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

 

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7.30 το πρωί.

 

8.00-9.25 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

9.35-10.55 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

11.00-11.30 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ γ1 «πολύ καλή γνώση»

 

ΜΕΣΗΜΕΡΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 13.30 το μεσημέρι.

 

14.00-15.20 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

15.30-17.00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

17.10-17.40 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

 

 

 

 

 

 

 

ΓΑΛΛΙΚΑ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

 

 

ΓΑΛΛΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

 

ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

 

Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

 

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

 

ΓΑΛΛΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»

 

ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

 

Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

 

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

 

 

ΓΑΛΛΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

 

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7.30 το πρωί.

 

8.00-9.25 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

9.35-10.55 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

11.40-12.10 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

 

 

ΓΑΛΛΙΚΑ γ1 «πολύ καλή γνώση»

 

ΜΕΣΗΜΕΡΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 13.30 το μεσημέρι.

 

14.00-15.20 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

15.30-17.00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

17.50-18.20 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

 

ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

 

Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

 

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»

 

ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

 

Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

 

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

 

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 8.30 το πρωί.

 

9.00-10.25 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

10.35-11.55 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

12.20-12.50 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ γ1 «πολύ καλή γνώση»

 

ΜΕΣΗΜΕΡΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 14.30 το μεσημέρι.

 

15.00-16.20 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

16.30-18.00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

18.30-19.00 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

ΙΤΑΛΙΚΑ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

 

 

ΙΤΑΛΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

 

ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

 

Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

 

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

 

ΙΤΑΛΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»

 

ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

 

Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

 

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

 

 

ΙΤΑΛΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

 

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 8.30 το πρωί.

 

9.00-10.25 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

10.35-11.55 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

13.00-13.30 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

 

 

ΙΤΑΛΙΚΑ γ1 «πολύ καλή γνώση»

 

ΜΕΣΗΜΕΡΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 13.30 το μεσημέρι.

 

14.10-14.40 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

15.00-16.20 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

16.30-18.00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

 

 

ΙΣΠΑΝΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

 

ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

 

Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

 

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

 

ΙΣΠΑΝΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»

 

ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

 

Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

 

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

 

 

ΙΣΠΑΝΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

 

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 9.30 το πρωί.

 

10.00-10.30 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

10.40-12.05 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

12.15-13.35 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

 

 

 

ΙΣΠΑΝΙΚΑ γ1 «πολύ καλή γνώση»

 

ΜΕΣΗΜΕΡΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 13.30 το μεσημέρι.

 

14.00-15.20 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

15.40-16.10 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

16.30-18.00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»